skip to content
 
 
 

Náš tým

Milí uživatelé internetu,

vítáme Vás na webových stránkách Kanceláře Evropského parlamentu v Česku. Od okamžiku vstupu České republiky do Evropské unie Vám, rovněž prostřednictvím internetu, poskytujeme informace týkající se činností Evropského parlamentu a voleb do Evropského parlamentu, který je největším mnohonárodním parlamentem na světě: 751 poslanců ze 28 zemí zastupuje 507 miliónů občanů Evropské unie.


Jiří Kubíček, Iva Laňová, Jan Pátek, Irena Kubášková, Taťána Jarońska, Natalie Šťastná, Daniela Mayerhöfer, Markéta Buriánková, Michaela Waagnerová, Kateřina Blažková a Vladimír Zemánek.