skip to content
 
 
 

O nás

Kancelář Evropského parlamentu v Česku

V každém členském státě Evropské unie se nachází kanceláře Evropského parlamentu. V Evropském domě v samém centru Prahy, v Jungmannově ulici č.p. 24 se ve společných prostorách nachází Kancelář Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise a Eurocentrum Úřadu vlády ČR.

Z usnesení předsednictva Evropského parlamentu byly v kandidátských zemích otevřeny kanceláře Parlamentu ještě před tím, než nabyly platnosti přístupové smlouvy. Kancelář v Praze otevřel 31. ledna 2003 tehdejší předseda Evropského parlamentu Pat Cox.

Kancelář informuje v rámci svých možností o politice Evropské unie, zejména o složení, strukturách, aktivitách a rozhodnutích Evropského parlamentu, který tato rozhodnutí přijímá ve spolupráci s jinými institucemi Evropské unie. Na druhé straně také informuje vedení Evropského parlamentu a jeho orgány o významných událostech a aktuální situaci v České republice. Zprostředkovává kontakty na jednotlivé složky Evropského parlamentu a zajišťuje návštěvy představitelů Evropského parlamentu v Česku.

Kancelář udržuje kontakty s novináři a zástupci politického a společenského života včetně poslanců České republiky v Evropském parlamentu, stejně jako s vládními institucemi a státní správou. Zprostředkovává odpovědi na dotazy o Evropském parlamentu, nebo na tyto dotazy odpovídá sama v rámci svých personálních a technických možností. Dále vydává informační materiály určené široké veřejnosti.

Poskytované služby

Vaše dotazy

Jednou z hlavních činností Kanceláře Evropského parlamentu je odpovídat na dotazy občanů. Vaše dotazy nám můžete posílat přímo e-mailem na eppraha@ep.europa.eu nebo nám zavolejte na telefonní číslo +420 255 708 208. Děkujeme.

Objednávka publikací

Kancelář Evropského parlamentu pro Vás připravuje informační publikace. Popis jednotlivých publikací v rubrice Dokumenty - Objednávka publikací. Materiály Vám budou zdarma zaslány poštou obratem po přijetí objednávky. Publikace jsou poskytovány do vyčerpání zásob.

Rozesílání novinek

Kancelář Evropského parlamentu v Česku připravuje každý měsíc shrnutí událostí týkajících se Evropského parlamentu a toto shrnutí rozesílá na e-mailové adresy zájemců. V rámci rozesílání novinek Vás rovněž budeme příležitostně informovat o nových informačních materiálech,  o pořádaných akcích a přednáškách pro veřejnost. Pokud chcete být včas informováni, napište nám na eppraha@europarl.europa.eu. Stačí zaslat Váš e-mail, žádné jiné informace nevyžadujeme.

Spolupráce se školami

Kancelář Evropského parlamentu navázala v roce 2004 spolupráci také se středními školami a gymnázii. I v tomto roce se chystáme naši spolupráci ještě více zintenzivnit. V současnosti se to týká především programu Euroscola. Prostřednictvím tohoto programu umožňuje Evropský parlament vybraným školám návštěvu svého sídla ve Štrasburku. Program umožní setkání 500 studentů ze všech členských států Evropské unie. Více informací k tématu naleznete na těchto webových stránkách v oblasti Školy a mládež. V případě doplňujících dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Role kanceláří Evropského parlamentu

Kanceláře Evropského parlamentu mají za úkol ve členských státech poskytovat informace generálního ředitelství pro komunikaci: informovat občany, přímo a také prostřednictvím evropských, národních, regionálních a specializovaných médií o rozhodnutích učiněných Evropským parlamentem, seznamovat širokou veřejnost s aktivitami Evropského parlamentu a tyto aktivity podporovat.

V obecné rovině by Kanceláře měly usilovat o co největší možné zapojení poslanců Evropského parlamentu do akcí pořádaných Kanceláří. K dosažení těchto cílů se kanceláře prioritně soustřeďují na následující úkoly:
Vztahy s tiskem: Kanceláře za pomoci tiskového atašé a ve spolupráci s tiskovým oddělením v Bruselu mají provádět aktivní politiku vůči tištěným a elektronickým médiím v členských zemích s cílem maximálního mediálního pokrytí práce Evropského parlamentu. Mají proto:  zaměřit se na národní, regionální, místní a specializovaný tisk včetně tištěných publikací nevládních organizací a jiných speciálních zájmových skupin, rozvíjet kontakty s vyšším managementem národních a regionálních novin, zaujmout aktivní roli při vyvracení nepřesností a pochybení v místním tisku informujícím o Parlamentu a jeho legislativních procedurách, organizovat návštěvy a semináře v Bruselu a Štrasburku pro novináře, sledovat a analyzovat tiskové pokrytí práce Parlamentu.

Audiovizuální média: oslovovat audiovizuální média v členských zemích, financovat, tam kde je to vhodné, audiovizuální produkci a koprodukci o práci Parlamentu a jeho poslanců, zajistit vyšší účast poslanců EP v národních, regionálních a místních televizních a rozhlasových pořadech, rozvíjet kontakty s vyšším managementem národních a regionálních audiovizuálních médií, organizovat návštěvy a semináře v Bruselu a Štrasburku, revidovat a analyzovat audiovizuální mediální pokrytí práce Parlamentu. Webové stránky Kanceláří: každá kancelář má své webové stránky, které by měly být hlavním komunikačním nástrojem směrem k široké veřejnosti.

Webové stránky by měly obsahovat: základní informace o Evropském Parlamentu a Kanceláři, detaily aktuálních aktivit Kanceláře, informace zaměřené na média v členských zemích, elektronické (online) publikace a další elektronické produkty a tam, kde je to vhodné, i interaktivní produkty, užitečné informace pro občany, odkazy na další webové stránky generálního ředitelství pro komunikaci a stránky Instituce.

Vztahy s veřejností a veřejné aktivity: kanceláře by měly mít za cíl zorganizovat a/nebo financovat každý rok ve spolupráci s ústředními službami GŘ Komunikace několik událostí či kampaní s cílem zajistit Parlamentu maximální publicitu. Tyto události nebo kampaně by se měly vztahovat k práci nebo roli Parlamentu a měly by si samy získat zájem médií. Kanceláře také mohou vyrábět a distribuovat tištěný materiál vztahující se k dopadu aktivit Parlamentu na členské země. Kanceláře by měly v součinnosti s oddělením návštěvy a semináře v Bruselu a v rámci "Věrnostního programu pro návštěvy" rozvíjet kontakty, produkty a služby zaměřené na občany v členských zemích, kteří se zúčastnili programu pro návštěvy v místě práce Parlamentu. Kanceláře také odpovídají na dotazy občanů.

Spolupráce se Zastoupeními Evropské komise: kanceláře mají za úkol zajistit vysokou úroveň spolupráce s Evropskou komisí, co se týče logistických zdrojů a podpory. Měly by také usilovat o to, aby se událostí pod záštitou programu PRINCE a aktivit pořádaných např. informační sítí Europe Direct, účastnilo co nejvíce poslanců. Je také možné zorganizovat několik společných akcí se Zastoupením ke společným nebo obecným tématům.

Aktivity ve vztahu k hostitelské členské zemi mají kanceláře: udržovat kontakty s národními a regionálními úřady, včetně národních a regionálních parlamentů a také s občanskou společností, sledovat a podávat zprávy o vývoji v členských zemích, které mají vliv na práci Evropského parlamentu, monitorovat trendy ve veřejném mínění a postoje veřejnosti k Parlamentu, poskytovat logistickou, případně politickou podporu návštěvám z Parlamentu a jejím delegacím. Kanceláře mohou každý rok zorganizovat jednu nebo dvě recepce pro místní instituce s cílem informovat o práci Kanceláře.

Kanceláře mají za úkol prezentovat své aktivity v ročním programu. Na konci roku pak mají za úkol předložit zprávu řediteli generálního ředitelství pro komunikaci.