skip to content
 
 
 

Výběrová řízení

 .
 
 .
29/07/2020
 .

Granty na komunikační akce na období  2020 - 2021

Tento víceletý pracovní program pro granty se provádí prostřednictvím výzev k předkládání návrhů zveřejněných na těchto internetových  stránkách. Žadatelé požádají o financování na základě požadavků stanovených ve výzvách k předkládání návrhů. Výzva je otevřena do 30.9.2020.
Doplňující otázky mohou být zasílány na elektronickou adresu: dgcomm-subvention@ep.europa.eu.  

 
15/07/2020
 .

Grantové řízení pro partnerské organizace, které mají zájem v ČR provozovat informační střediska EUROPE DIRECT v období 2021-2025

Evropská komise, a to i jménem Evropského parlamentu vyhlásila grantové řízení na provozování informačních středisek EuropeDirect v České republice. Veškeré podklady a informace, včetně příručky žadatele lze nalézt na webových stránkách Zastoupení Evropské komise v České republice na tomto odkaze:  www.ec.europa.eu/czech-republic/business-funding/grants_cs_cs

 
 .
01/07/2020
 .

Výběrové řízení: Projekt Vyslanci do škol

 .

Kancelář Evropského parlamentu v ČR v ramci celoevropskéeho projektu "Vyslanci do škol", zaměřeného na střední školy, otevírá výběrové  řízení na splečnost, která zajistí realizaci tohoto projektu v ČR. Zájem o účast na tomto výběrovém řízení můžete projevit do 21.07.2020 na e-mail: eppraha@ep.europa.eu.   Bližší informace o tendru, vč. technické specifikace, budou zájemcům rozesílány dne 23.07.2020.   Případné dotazy je možno adresovat na výše zmíněnou e-mailovou adresu. Informace o vyběrovém řízení bude v nejbližšich dnech publikována na webových stránkách Evropského parlamentu: https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/en/public-procurement/

 
31/01/2020
 .

Výběrové řízení pro oblast ostrahy a prevence

Máte zkušenosti jako pracovník v oboru bezpečnostních služeb? Evropský parlament přijme více než 100 nových pracovníků do Lucemburku. Zjistěte jaké jsou požadavky, plat a podmínky výběru ve výzvě k vyjádření zájmu. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2020.

ZAMĚSTNANCI V OBLASTI BEZPEČNOSTI A PREVENCE - VÝZVA K VYJÁDŘENÍ ZÁJMU
 .
 
 .
17/12/2019

Soutěž o návrh na renovaci budovy Evropského parlamentu "Paul-Henri Spaak" v Bruselu

 

Evropský parlament zahájil architektonickou soutěž s cílem vybrat nejlepší koncept na renovaci budovy pro plenární zasedání v Bruselu. Návrh by měl respektovat následující zadání:  - Parlament patřící poslancům a Parlament patřící občanům: je otevřený občanům, vstupuje s nimi do vzájemného působení a umožňuje jim prožívat mimořádnou zkušenost - Vzájemné působení s občany se vyvíjí: občan je nejprve procházejícím, pak se stane návštěvníkem, účastníkem a nakonec spolutvůrcem právních předpisů. Přijetí občanů v jejich rozmanitosti a s ohledem na jejich hodnoty je povzbuzuje ve spoluúčasti na evropském projektu.
- Evropský parlament chce jít ve svém globálním environmentálním přístupu příkladem: budoucí budova bude začleněna a připojena ke svému městskému, přirozenému a sociálnímu prostředí.
Stavba má být udržitelná, udržitelnost se měří v rámci provozuschopnosti, možnosti údržby, flexibility a přizpůsobivosti. Flexibilita by se měla promítat do prostoru, času a technologií: budova a její proces vývoje by měli zahrnovat nejlepší trvalé a udržitelné postupy, představující rovnováhu mezi jednoduchostí a promyšlenými technologiemi. (Především bio-klimatologie a cirkulární ekonomika). Cílem projektu je dosáhnout pozitivního dopadu na životní prostředí.

Lhůta pro doručení projektů nebo přijetí žádostí o účast: 07/01/2020 17:00

Výzva k podání nabídek
Zadávací dokumentace
 
26/04/2019
 .
 .

Vnitřní trh, jednotný digitální trh a ochrana spotřebitelů

Cílem plánované rámcové zakázky na služby je podpořit práci Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) v rámci Evropského parlamentu prostřednictvím zadání studií, hloubkových analýz, schůzek, organizace workshopů a podpůrných akcí Evropského parlamentu s externími odborníky v rámci jeho pravomocí.

Předpokládaná celková hodnota: 1 800 000 EUR (bez DPH)

Lhůta pro doručení nabídek: 17/05/2019

 .
 
22/03/2019
 .

Překladatelské služby

 .

Dne 18. března 2019 zveřejnilo generální ředitelství pro překlad Evropského parlamentu (DG TRAD) výzvu k předkládání nabídek na překlad do 19 cílových jazyků: angličtiny, bulharštiny, češtiny, dánštiny, estonštiny, finštiny, francouzštiny, irštiny, italštiny, litevštiny, lotyštiny, maďarštiny, maltštiny, nizozemštiny, portugalštiny, řečtiny, slovenštiny, slovinštiny a švédštiny.  

 .

Toto interinstitucionální výběrové řízení má zajistit externí překladatelské služby pro čtyři evropské orgány/instituce: Evropský parlament, Evropský účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Evropský výbor regionů. Vedoucí institucí je v tomto výběrovém řízení Evropský parlament.

Pro každý cílový jazyk či část bude uzavřeno až pět rámcových smluv, které vstoupí v platnost v lednu 2020. Smlouvy budou každoročně prodlužovány a jejich celková doba trvání bude nejvýše pět let.

Zakázky budou přiděleny na základě ceny za normostranu a kvality nabídky, která bude posuzována metodou testu řízení překladatelského projektu.

Oznámení o zahájení výběrového řízení a zadávací dokumentace jsou zveřejněny na platformě Tenders Electronic Daily (TED):
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4570

Lhůta pro podání nabídek je 12. dubna 2019.

 .
 

Soudnictví

 .

Odborné kapacity na regulační a politickou problematiku v oblastech soudní spolupráce v občanských záležitostech (položka č. 1), obchodního práva (položka č. 2) a práva duševního vlastnictví (položka č. 3)

 .

Nová rámcová smlouva o poskytování odborných služeb pro Výbor pro právní záležitosti EP (JURI)
Evropský parlament zahájil výzvu k podávání nabídek pro vícerámcovou smlouvu o poskytování služeb ve třech částech (položkách) pro poskytování externích odborných znalostí v oblasti právních a politických otázek v oblasti soudní spolupráce v občanských věcech (Oblast 1), zákona o společnostech (Oblast 2), zákona o duševním vlastnictví (Oblast 3).

Reference: IP/C/JURI/FWC/2019-001
Další informace: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:531595-2018:TEXT:CS:HTML&tabId=0

 .
 
06/12/2018
 .

Zahraniční politika

 .

Evropský parlament zahájil výzvu k podávání nabídek pro vícerámcovou smlouvu o poskytování služeb v šesti částech (položkách) pro poskytování externích odborných znalostí v oblasti rozšíření EU, východních sousedství, severních politik, evropských zemí mimo EU, EHP, Ruska a Střední Asie (položka1), jižní sousedství a větší středový východ (položka 2), rozvoj (položka 3), bezpečnost a obrana (položka 4), obchod (položka 5), lidská práva (položka6). 

 .

Reference: EP/EXPO/B/FWC/2019-01
Další informace: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4110&locale=cs
Úřední věstník Evropské unie, 17. listopadu 2018, Ref: 2018/S 222-507169 https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:507169-2018:TEXT:CS:HTML&tabId=0

 .
 
27/06/2018
 .

Komunikační činnosti

 .

Jste společnost, která nabízí komunikační a informační činnosti? Pak hledáme právě vás! Účelem zakázky je poskytnutí podpory a technické pomoci při organizaci komunikačních a informačních činností Kanceláře Evropského parlamentu zaměřených na zainteresované subjekty, média a širokou veřejnost, které mají vysoký politický a strategický význam a vyžadují komplexní logistiku. Přečtěte si více v oznámení o výběrovém řízení a přihlaste se do 18. září 2018!

Evropský parlament zveřejnil 26.06.20018 otevřené řízení, ve kterém hledá poskytovatele podpory a technické pomoci při organizaci komunikačních a informačních činností Kanceláře Evropského parlamentu zaměřených na zainteresované subjekty, média a širokou veřejnost, které mají vysoký politický a strategický význam a vyžadují komplexní logistiku. V obecné rovině bude poskytovatel služeb plnit 2 hlavní úlohy: – strategické poradenství, služby poradenství a podpory v oblasti komunikace a informací, – řízení přidružených úkolů prostřednictvím nasmlouvání a koordinování externích poskytovatelů služeb, konkrétně v souvislosti s pořádáním akcí. Více informací v oznámení o výběrovém řízení.

Výzva k podání nabídek - otevřené řízení
 .

Dokumenty k účasti ve výběrovém řízení