skip to content
 
 
 

Kulaté stoly / panelové diskuse 2018

Přijďte diskutovat se členy Evropského parlamentu, náměstky ministrů i dalšími odborníky

Kulatý stůl v Evropském domě
Kulatý stůl v Evropském domě

Na pravidelných debatních setkáních se 4 až 6 řečníky reprezentujícími široké spektrum názorů můžete diskutovat o ekonomických tématech, evropském vnitřním trhu, zahraniční politice, ekologii, demokracii a lidských právech. Záměrem panelových diskuzí je přispět k informovanosti občanů a zároveň podpořit celospolečenskou debatu o evropských otázkách.

 .
 
 .

Dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí
7.12.2018 | 13.30 — 15.00

Kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí.

 • Jaké cíle by měla stanovit dlouhodobá strategie EU pro snižování emisí skleníkových plynů?
 • Jakým způsobem by měly být podporovány investice do nízkouhlíkových technologií ze strany EU?
 • V jakých sektorech je největší potenciál pro snižování emisí skleníkových plynů v EU a v ČR?
 • Jak zajistit konkurenceschopnost evropského průmyslu na globálním poli?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Tom Van Ierland, Vedoucí oddělení pro strategii a ekonomické hodnocení, GŘ pro oblast klimatu, Evropská komise
 • Miroslav Havránek, Ředitel CENIA
 • Pavel Řežábek, Hlavní ekonom, ČEZ a.s.
 .
 .
 
 .

Zdanění digitálních firem
5. 10. 2018 | 14.00 — 16.00

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Zdanění digitálních firem.

 • Potřebuje Evropa speciální pravidla pro zdanění digitálních firem jako Google, Facebook apod.?
 • Jak férově nastavit daňová pravidla, aniž by se omezil rozvoj digitální ekonomiky?
 • Může evropský systém fungovat, i když nebude nalezeno řešení na globální úrovni?
 • Jak zabránit dvojímu zdanění globálně působících firem?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Petr Ježek, předseda Zvláštního výboru pro finanční trestné činy, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňové úniky, Evropský parlament (ALDE)
 • Roberta Grappiolo, vedoucí sektoru Sledování práva EU a státní pomoci, GŘ pro daně a celní unie, Evropská komise
 • Stanislav Kouba, pověřený řízením sekce daně a cla, Ministerstvo financí ČR
 • Vladimír Štípek, ekonom-analytik, manažer pro daně, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 .

Záznam z debaty:

 .
 
 .

Rozpočet EU po roce 2020
25. 5. 2018 | 13.30 — 15.30

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Rozpočet EU po roce 2020.

 • Do jakých prioritních oblastí a na jaké projekty zamíří finance z budoucího rozpočtu EU?
 • Jaké budou zdroje rozpočtu EU?
 • Jak zajistit větší efektivnost a efektivitu rozdělování evropských peněz?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu (ANO/ALDE)
 • Petr Mooz, vedoucí odd. Informace a komunikace, GŘ pro rozpočet, Evropská komise
 • Jan Král, ředitel Odboru koordinace evropských politik , Úřad vlády ČR
 • Michal Částek, vedoucí odd. pro rozpočet EU, Ministerstvo financí ČR
 
 .

Online platformy v ubytovacích službách
15. 5. 2018 | 13.30 — 15.30

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Online platformy v ubytovacích službách.

 • Do jaké míry by měly být online platformy regulovány, aby se nezabránilo jejich rozvo
 • Jak u sdílení ubytovacích služeb zajistit definici podnikání, ochranu spotřebitele či adekvátní zdanění?
 • Jak ke sdíleným platformám přistupují jiné státy EU a které regulatorní přístupy se v Evropě osvědčily?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Dita Charanzová Poslankyně Evropského parlamentu (ALDE/ANO 2011)
 • Henning Ehrenstein GŘ pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP, Evropská komise
 • Jan Havlík Ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Alexandra Rudyšarová Generální ředitelka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Patrik Czetö Předseda České asociace sdílené ekonomiky

V případě zájmu o účast se prosím registruje do 8. března 2018 zde

 .

Rozhovor s poslankyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou (ALDE)

 .

Záznam z debaty na téma Online platformy v ubytovacích službách

 .
 
 .

Ochrana dat v malém podniku
12. března 2018, 16:00 - 18:00

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Ochrana dat v malém podniku.

 • Jak ovlivní nová pravidla vycházející z obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) podnikatele?
 • Jaké povinnosti budou muset podnikatelé splňovat co se týče nakládání s daty zákazníků?
 • Budou se pravidla vztahovat na všechny podnikatele, včetně těch nejmenších?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Jana Břeská, Sdružení pro internetový rozvoj
 • Jiří Žůrek, Úřad pro ochranu osobních údajů
 • Tereza Šamanová, Svaz průmyslu a dopravy ČR

V případě zájmu o účast se prosím registruje do 8. března 2018 zde

 .
 
 .