skip to content
 
 
 

Kulaté stoly / panelové diskuze 2014

Přijďte diskutovat s odborníky!

Záměrem projektu kulatých stolů je nejen přispět ke zvýšení informovanosti o aktuálních komunikačních prioritách, ale i obecná podpora celospolečenské debaty o evropských otázkách, a to skrze sérii minimálně dvanácti debatních setkání.

 

25. 11. 2014 - Velká koalice pro digitální pracovní místa
16:00 - 18:00

Hrozí České republice nedostatek expertů ICT? Jakým způsobem se podílejí firmy a organizace na vytváření a obsazování digitálních pracovních míst v ČR? Jakým překážkám čelí digitální start-upy? Berou školní osnovy, odborná příprava a univerzitní programy v ČR dostatečně v potaz potřeby trhu v oblasti ICT?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 .
 • Alexander Riedl, Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie
 • Ondřej Neumajer, odborný konzultant strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 • Jan Mühlfeit, prezident Microsoft Europe
 • Svatoslav Novák, prezident ICT Unie
 • Zdeněk Somr, viceprezident Hospodářské komory České republiky

Moderuje Jan Wagner, nezávislý konzultant a publicista zabývající se oblastí ICT ve vzdělávání.

Souvislosti:

Každý rok chybí v ČR až tři tisíce pracovníků se vzděláním v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT). Přesto se, pokud jde o podporu univerzitního vzdělávání, ICT nedostává takové pozornosti jako jiným oborům. Současně chybí kvalitní pedagogové, kteří by mohli vychovat experty již od základních a středních škol. Z chování trhu lze usuzovat, že podpora vzdělávání v oblasti ICT bude nadále vycházet především ze soukromého sektoru, tedy firem, které experty v oblasti ICT postrádají. Potenciál rostoucího počtu volných digitálních pracovních míst by mohl být lékem na snížení nezaměstnanosti v EU, zejména pak nezaměstnanosti mladých lidí. Dle odhadů Evropské komise může v EU v této oblasti chybět až 900 tisíc pracovníků. Z tohoto důvodu Komise 4. března 2013 iniciovala vznik Velké koalice pro digitální pracovní místa, která spojuje aktéry v digitální oblasti s cílem hledat společné řešení pro nárůst volných pracovních míst v ICT. K této iniciativě se přidalo více než 15 společností a organizací a učinilo závazky týkající se nových pracovních míst, zařízení odborného vzdělávání, stáží, financování začínajících podniků, bezplatných internetových kurzů apod.
Cílem debaty je diskutovat o iniciativě Velká koalice pro digitální pracovní místa, jejím potenciálním vlivu na hospodářský růst České republiky, vytváření digitálního vzdělávacího programu pro mladé a podpory vzdělávání v této oblasti.

 

23. 10. 2014 - Ekonomické dopady sankcí proti Rusku na české podnikatele
16:00 - 18:00

Jaké jsou – přímé a nepřímé – dopady oboustranných sankcí na makroekonomické prostředí v ČR a u našich nejvýznamnějších obchodních partnerů v EU? Jaké jsou reálné dopady sankcí na sektory české ekonomiky a jaké výjimky byly z hlediska ČR vyjednány? Jak mají podnikatelé dále postupovat v případě negativního dopadu sankcí na jejich podnikání? Může dopad sankcí podpořit potřebné strukturální změny (ekonomiky či firem), případně podnítit české podnikatele k hledání nových exportních příležitostí?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:
  

 • Karel Havlíček, předseda představenstva, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
 • Miroslav Zámečník, poradce prezidenta Hospodářské komory České republiky
 • Vilém Semerák, ekonom, CERGE-EI
 • David Marek, ekonom, Deloitte

Moderuje Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 22. října 2014 emailem na prague@cebre.cz.

Souvislosti:

Dne 12. září 2014 vstoupilo v platnost třetí, a prozatím poslední zpřísnění sankčních opatření EU vůči Rusku. Omezení se dotýkají unijního kapitálového trhu, obchodu se zbraněmi, vývozu zboží a technologií dvojího užití a vývozu citlivých technologií pro ropné odvětví a související obory. Vydány byly také seznamy osob se zákazem vstupu na území EU a došlo k zmrazení jejich zahraničního majetku. Sankce zasáhly finanční instituce vlastněné více než 50% ruským státem. Omezení je zacíleno na transakce a poskytování finančních prostředků nebo investičních služeb, vydávání nových dluhopisů, akcií atp., s termínem obratu delším než 30 dní. Tato opatření navazují na první vlnu sankcí ze strany EU v reakci na události na Ukrajině ze 17. března 2014. Ruská strana odpověděla protiopatřeními vztahujícími se mimo jiné na zákaz dovozu zemědělských produktů členských států, které sankce přijaly. V rámci nových sankčních opatření byly České republice a dalším zemím vyjednány výjimky, které výrazně zmírňují dopady na české firmy a podnikatele. Forma a přísnost všech uvedených sankcí se však budou s postupem času měnit.

Cílem debaty je diskutovat o evropských sankcích proti Rusku, respektive o ruských sankcích proti EU, a jejich dopadech na hospodářský růst České republiky a konkurenceschopnost českých firem a EU.

 

2. 10. 2014 - Cíle energetické účinnosti – cesta správným směrem?
16:00 - 18:00

Co brání plnému transponování směrnice o energetické účinnosti do českého právního řádu? Přispěly cíle v oblasti energetické účinnosti ke zvýšení energetické bezpečnosti a konkurenceschopnosti ČR a EU? Kde je možné v ČR hledat další energetické úspory? Jaké by měly být cíle pro rok 2030 – měla by ČR podpořit návrh na zvýšení energetické účinnosti o 30% do roku 2030?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Claudia Canevari, oddělení pro energetickou účinnost, Generální ředitelství pro energetiku, Evropská komise (tlumočení EN-CS bude zajištěno)
 • Marcela Juračková, vedoucí oddělení energetických úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Jan Rafaj, viceprezident pro životní prostředí, energetiku a oblast evropských regulací, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Miroslav Zámečník, ekonom, konzultant a hlavní analytik týdeníku Euro (bude potvrzeno)
 • Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně, Greenpeace ČR

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 1. října 2014 emailem na prague@cebre.cz.

 

5. 9. 2014 - Občané v Evropě: I Vy můžete určovat směr Evropské politiky
17:00 - 19:00

Debata s nově zvolenými poslanci EP se bude snažit zodpovědět následující otázky: Jaké jsou hlavní cíle a směřování nových poslanců Europarlamentu? Jak můžeme ovlivnit evropskou politiku, aby odpovídala potřebám občanů? Představení aktualní studie o vlivu ČR v EU běhěm prvních deseti let. Je Evropská občanská iniciativa (EOI) jedním z efektivních způsobů jak se přímo zapojit do vytváření unijních politik? Jaká je přímá zkušenost s organizací EOI?

Obsazení:

 • Pavel Telička, poslanec Evropského parlamentu za Hnutí ANO
 • Jaromír Štětina, poslanec Evropského parlamentu za TOP 09
 • Petr Mach, poslanec Evropského parlamentu za Stranu svobodných občanů
 • Pavel Růžička, garant Evropské občanské iniciativy „Voda je lidské právo”, Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství

Moderátor:

 • Vladimír Bartovic, ředitel Institutu pro evropskou politiku EUROPEUM

Svou účast potvrďte na adrese: akce@pasos.org

 

19. 6. 2014 - Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2014
09:30 - 11:30

Mají tyto návrhy potenciál výrazně přispět k posílení hospodářského růstu české ekonomiky? Existují opatření, která v doporučeních chybí či jsou naopak neopodstatněná? Je Česká republika schopna za současných ekonomických a rozpočtových podmínek tato doporučení a cíle – do doby příštího hodnocení v květnu 2015 – splnit?

Na debatu se prosím registrujte do 18. června 2014 e-mailem na prague@cebre.cz.

Návrh doporučení Evropské komise bude prezentovat Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, své komentáře dále přednesou:

 • Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky
 • Radek Špicar, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • Jan Bureš, hlavní ekonom Era Poštovní spořitelna

Moderuje Michala Hergetová – moderátorka zpravodajských pořadů, Redakce zpravodajství ČT.

Souvislosti:

V reakci na krizi se členské státy zavázaly k prohloubení koordinace svých hospodářských a fiskálních politik. V této souvislosti, Rada EU – na základě návrhu doporučení Evropské komise a potvrzení od Evropské rady – každoročně schvaluje soubor doporučení v oblasti hospodářské politiky pro každý členský stát EU. Doporučení pro letošní rok byla schválena Evropskou komisí 2. června. Komise doporučuje ČR mimo jiné udržet schodek veřejných financí pod úrovní 3% HDP, zajistit dlouhodobě udržitelný veřejný důchodový systém a zlepšit správu a financování ve zdravotnictví. V oblasti daní Komise doporučuje zjednodušit daňový systém, sjednotit základy daně z příjmu fyzických osob a snížit vysoké daňové zatížení práce, a to především u osob s nízkými příjmy. Česká republika by měla zvýšit dostupnost cenově přijatelných a kvalitních předškolních zařízení, zlepšit fungování veřejných služeb zaměstnanosti, zlepšit kvalitu vzdělávacího systému a zaměřit se na jeho větší orientaci na trh práce. Komise rovněž doporučuje urychlit reformu regulovaných povolání, zvýšit energetickou účinnost ekonomiky a v neposlední řadě přijmout služební zákon.

 

13. 5. 2014 - Lze český trh práce reformovat? Jak na to?
16:00 - 18:00

@Shutterstock
@Shutterstock

Kterými doporučeními Komise či OECD by se měla Česká republika inspirovat? Co nového přinášejí reformní opatření v oblasti zaměstnanosti mladých lidí? Jak mohou nové kompetence úřadů práce přispět k tvorbě pracovních příležitostí?

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Radek Malý, vedoucí oddělení pro Sociální analýzu, Generální ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti, Evropská komise
 • Štefan Duháň, ředitel odboru trhu práce, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Jitka Hejduková, ředitelka zaměstnavatelské sekce, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Jaromíra Kotíková, vedoucí výzkumného týmu pro trh práce a zaměstnanost, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 12. května 2014 emailem na prague@cebre.cz.

 

15. 4 . 2014 - Debata kandidátek do Evropského parlamnetu
16:30 - 18:00

Evropský dům a FÓRUM 50% Vás zve na předvolební debatu kandidátek do Evropského parlamentu.

Váhate, zde jít k volbám do Evropského parlamentu a nejste rozhodnuti, koho budete volit? Přijďte na debatu kandidátek do Evropského parlamentu a zeptejte se jich na vize, se kterými vstupují do voleb.

Místo: Evropský dům, Jungmannova 24, Praha 1

Moderace: Jana Šmídová (ČRo Plus)

Obsazení:  

 • Kateřina Bocianová (ČSSD)
 • Monika Červíčková (ANO)
 • Marie Jílková (KDU-ČSL)
 • Kateřina Konečná (KSČM)
 • Zuzana Kyliánová (TOP 09)
 • Michaela Suchardová (SZ)

Více informací:
adamusova@padesatprocent.cz
tel.: 774 216 170, 257 216 170
www.padesatprocent.cz

 

1. 4. 2014 - Jednotný evropský trh elektronických komunikací
16:00 - 18:00hod.

Evropská komise přijala 11. září 2013 nařízení, jehož cílem je dokončit projekt jednotného evropského trhu elektronických komunikací a propojení kontinentu. Nařízení má za cíl posun směrem k jednotnému trhu elektronických komunikací, kde občané i podniky budou mít přístup k službám elektronických komunikací bez ohledu na to, kde v Unii se tyto služby poskytují, a aniž by bylo přeshraniční fungování těchto služeb omezováno nebo vznikaly neodůvodněné dodatečné náklady.

Jaké jsou překážky hladkého projednání návrhu v Radě? Podaří se europoslancům přesvědčit Radu, aby návrh schválila do konce řeckého předsednictví? Jakých novinek se mohou dočkat v případě jeho schválení čeští telekomunikační operátoři a jakých naopak čeští občané?

Diskuzi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Peter Eberl, Odd. pro regulatorní koordinaci a uživatele, GŘ pro komunikační sítě obsah a technologie, Evropská komise (videokonference)*
 • Ondřej Malý, člen Rady Českého telekomunikačního úřadu
 • Michal Frankl, člen představenstva Telefónica Czech Republic

Moderuje Jiří Peterka, nezávislý konzultant a publicista v oblasti telekomunikací.

*překlad z anglického jazyka do českého je zajištěn.

Na debatu se prosím registrujte do 31. března 2014 emailem na prague@cebre.cz.

 

27. 3. 2014 - Modernizace pravidel veřejné podpory
16:00 - 18:00hod.

Jakou roli budou mít v rámci nových pravidel Evropská komise a úřady České republiky? Jak se projeví přechod od předchozí kontroly veřejných podpor (ex ante) ke kontrole následné (ex post)? Co nového přinášejí pravidla v oblasti blokových výjimek?

Moderuje Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

Partnery akce jsou Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta mezinárodních vztahů Vysoká škola finanční a správní, server EurActiv.cz a časopis Prague Leaders Magazine.

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Josef Schwarz, Generální ředitelství pro hospodářkou soutěž, Evropská komise
 • Ramona Ianus, Generální ředitelství pro hospodářkou soutěž, Evropská komise
 • Hynek Brom, 1. místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
 • Ondřej Dostal, expert na hospodářskou soutěž, veřejnou podporu a veřejné zakázky, Stálé zastoupení ČR při EU

V přpadě zájmu o účast se, prosím, registrujte do 26. března 2014 emailem na prague@cebre.cz.

 

19. 2. 2014 - Reforma společné zemědělské politiky
14:00 - 16:00hod.

Dovolujeme se Vás na debatu o „Reformě společné zemědělské politiky“ do Evropského domu v Praze.

Na debatě vystoupí zástupci institucí EU a státní správy. Cílem debaty je diskutovat o změnách, které přinese reforma společné zemědělské politiky EU, a o jejích dopadech na české zemědělství.

V případě Vašeho zájmu o účast se prosím registrujte nejpozději do 18. února 2014 e-mailem na adrese prague@cebre.cz nebo prostřednictvím odkazu níže.

Registrace zde
 

27. 1. 2014 - Nejznámější výmysly o EU: máslo, banány a další chuťovky
16:00 - 18:30hod.

Informační kancelář Evropského parlamentu a Think-tank Evropské hodnoty si Vás dovolují pozvat na veřejnou debatu v rámci projektu #EUvolby14.

Na debatě s názvem Nejznámější výmysly o EU: máslo, banány a další chuťovky vystoupí následující řečníci s tématy:

Mechanismy registrování značek – kde se jak rozhoduje?
Zuzana Roithová, poslankyně Evropského parlamentu za KDU-ČSL
 
Kauza české pomazánkové máslo
Bohumil J. Studýnka, publicista, Česká pozice
 
Kauza olomoucké syrečky
Jan Březina, poslanec Evropského parlamentu – nestraník

Debata se uskuteční v Evropském domě v Jungmannově ulici 24, Praha 1.

Registrace do 27. ledna 2014 do 15:40hod.