skip to content
 
 
 

Kulaté stoly / panelové diskuze 2015

Přijďte diskutovat s odborníky!

Záměrem projektu kulatých stolů je nejen přispět ke zvýšení informovanosti o aktuálních komunikačních prioritách, ale i obecná podpora celospolečenské debaty o evropských otázkách, a to skrze sérii minimálně dvanácti debatních setkání za rok.

 

8. prosince 2015 Nová strategie obchodní a investiční politiky
16:00 - 18:00

Jaké výhody bude mít nová strategie pro české exportéry? Jaké jsou nevýhody regionálních obchodních dohod? Co bude nová strategie obchodní politiky znamenat v praxi? Jak zvýšit účast malých a středních podniků v mezinárodním obchodě?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Jean Charles Van Eeckhaute, vedoucí oddělení pro koordinaci politik a meziinstitucionální vztahy, GŘ pro obchod Evropské komise (tlumočení CS/EN bude zajištěno)
 • Lucie Vondráčková, ředitelka Odboru obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Pavel Fára, zástupce ředitele sekce mezinárodních vztahů, Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce Českomoravské konfederace odborových svazů (bude potvrzeno)

Moderuje Alena Mastantuono, ředitelka CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 7. prosince 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

24. listopadu 2015 Strategie pro jednotný trh zboží a služeb
15:00 - 17:00

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v České republice ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem

„Strategie pro jednotný trh zboží a služeb“

Cílem debaty je diskutovat o nové strategii Evropské komise pro jednotný trh zboží a služeb a jejích jednotlivých iniciativách.

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR.

Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Eike Klapper, ekonomický analytik, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky, Evropská komise
 • Jan Havlík, ředitel odboru evropských záležitostí a vnitřního trhu, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 • Vladimíra Drbalová, členka Evropského hospodářského a sociálního výboru a zástupkyně ředitele pro EU Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce Asociace malých a středních podniků a živnostníků AMSP ČR (bude potvrzeno)

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 23. listopadu 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

20. října 2015 Energetické štítky: Návrat ke stupnici A-G
16:00 - 18:00

Jaké výhody bude mít návrh "aktualizace" štítkování elektrických spotřebičů pro cílové zákazníky? Co čeká v souvislosti s novým návrhem maloobchodníky a výrobce v ČR? Co bude přijetí návrhu znamenat v praxi? Jak by měla být vedena informační kampaň pro spotřebitele?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR. Poté své prezentace přednesou následující řečníci:

 • Michaela Mlíčková-Jelínková, Zastoupení Evropské komise v České republice
 • Hana Schvarczová, vedoucí oddělení Hospodaření s energií, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Radek Hacaperka, generální ředitel, Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů CECED CZ
 • Juraj Krivošík, ředitel, SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. a člen Energetické sekce, Hospodářská komora České republiky

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 16. října 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

21. září 2015 Digitální kontrakt
16:00 - 18:00

@Shutterstock
@Shutterstock

Jaký by měl být obsah a rozsah působnosti nově sjednocených smluvních pravidel? Měla by se nová pravidla vztahovat pouze na oblast B2C nebo i B2B? Jakým dalším způsobem lze přispět k zintenzivnění přeshraničního online prodeje?

Diskuzi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, a své komentáře dále přednesou:

 • zástupce Evropské komise
 • Olga Sehnalová, členka výboru pro Vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Evropský parlament
 • Karel Novotný, náměstek ministra pro podnikání, digitální ekonomiku a spotřebitele, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Jan Vetyška, výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 18. září 2015 zde nebo e-mailem na prague@cebre.cz.

 

21. května 2015 Ekonomická doporučení pro Českou republiku 2015
16:00 - 18:00

Podařilo se Komisi identifikovat doporučení, která jsou pro ČR klíčová a mohou být vodítkem při přípravě ekonomických reforem? Na jaké další oblasti by se měla ČR zaměřit pro zlepšení hospodářského růstu? Jaké překážky stály české vládě v cestě pro řádnou implementaci doporučení z loňského roku?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, a své komentáře dále přednesou:

 • Tomáš Prouza, státní tajemník pro evropské záležitosti při Úřadu vlády, Úřad vlády České republiky
 • Miroslav Zámečník, poradce prezidenta Hospodářské komory ČR
 • Jan Bureš, hlavní ekonom ERA Poštovní spořitelny

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 20. května 2015 zde nebo e-mailem na prague@cebre.cz.

 

27. dubna 2015 - Technické a profesní vzdělávání na vysokých školách
16:00 - 18:00

Zajistí navrhovaný vysokoškolský zákon větší profesní zaměření vysokých škol? Produkuje současný systém terciárního vzdělávání absolventy ve struktuře a kvalitě odpovídající potřebám trhu práce? Jak umožnit větší spolupráci mezi vysokými školami a soukromým sektorem? Měla by být praxe či stáž standardní součástí studia na VŠ? Jakou roli by měly mít v systému vyšší odborné školy?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Karolína Gondková, ředitelka odboru vysokých škol, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (bude potvrzeno)
 • Miloš Rathouský, zástupce ředitelky zaměstnavatelské sekce pro oblast vzdělávání a kohezní politiku, Svaz průmyslu a dopravy ČR
 • Stanislav Šaroch, prorektor pro vědu, výzkum a rozvoj studijních programů, Škoda Auto Vysoká škola
 • Bohumil Kartous, vedoucí komunikace, EDUin, o.p.s.

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 26. dubna 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

14. dubna 2015 - Česká zahraniční politika ve střední Evropě
17:30 - 19:30

Zveme Vás na pravidelnou debatu do Evropského domu. Tentokrát se bude debatovat o české zahraniční politice ve střední Evropě. Debatu pořádá Rada pro mezinárodní vztahy a vystoupí na ní Petr Drulák, náměstek ministra zahraničí ČR.  

 

8. dubna 2015 - Jak se mění suverenita národních států v EU?
17:00 - 19:00

Obsazení:

 • Lenka Pítrová, Úřad vlády a Právnická fakulta UK
 • Běla Plechanovová, Institut politologických studií FSV UK

Moderace:

 • Vladimír Bartovic, EUROPEUM

Na seminář je možné se registrovat zde.

Tweeting ze seminářů je možné sledovat pod hashtagem #seminareED.

 

24. března 2015 16:00 - Energetická unie
16:00 - 18:00

Jakým překážkám čelí v současné době energetické společnosti, jež mají snahu vstoupit na český trh? Jakým způsobem lze využít lepší integraci energetického trhu v EU pro nabídku energetických produktů v ČR? Jak lépe zajistit energetickou bezpečnost v EU?

Diskusi zahájí Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 .
 .
 • Marten Westrup, Oddělení koordinace energetické politiky, Generální ředitelství pro energetiku Evropské komise (tlumočení EN-CS zajištěno);
 • Jan Král, ředitel Odboru koordinace evropských politik, Úřad vlády ČR;
 • Jakub Vít, poradce prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR;
 • Jan Prášil, specialista EU agendy, ČEZ, a.s.

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU. V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 23. března 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

25. února 2015 15:00 - Unie kapitálových trhů
15:00 - 18:00

Jakým překážkám čelí podniky, zejména pak MSP, při přístupu k financím? Jakým způsobem lze využít lepší integraci a likviditu na kapitálovém trhu v EU pro financování a nabídku investičních produktů v ČR? Jaká jsou očekávání a požadavky investorů na propojení kapitálových trhů v EU?

Nedostatek investorů a vysoká míra závislosti podnikatelského sektoru na bankovních úvěrech stojí za návrhem nové iniciativy Evropské komise k unii kapitálových trhů z 18. února. Komise chce firmám poskytnout lepší přístup k finančním zdrojům napříč celou Evropskou unií, přispět k mobilizaci investic soukromého sektoru v rámci investičního plánu pro Evropu a umožnit diverzifikaci zdrojů financování. Dopad návrhu na prohloubení kapitálových trhů v EU na nabídku investičních produktů a investiční potřeby firem v ČR byl předmětem diskuse v Evropském domě v Praze 25. února za účasti renomovaných expertů z finanční oblasti. Více informací naleznete v tiskové zprávě níže.

Diskusi zahájil Jan Michal, vedoucí Zastoupení Evropské komise v ČR, po němž svá vystoupení přednesou níže uvedení řečníci:

 • Martin Špolc, zástupce vedoucího oddělení Banky a finanční konglomeráty, Generální ředitelství pro finanční stabilitu, finanční služby a Unii kapitálových trhů
 • Martin Hanzlík, poradce náměstka pro mezinárodní vztahy, Ministerstvo financí ČR
 • Jana Michalíková, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálové trhy
 • Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz Hospodářské komory České republiky
 • Tomáš Čása, investiční ředitel, Genesis Capital

Moderuje Tomáš Hartman, zástupce ředitelky CEBRE – České podnikatelské reprezentace při EU.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 24. února 2015 zde nebo emailem na prague@cebre.cz.

 

18. února 2015 - Je práce s mládeží "školou demokracie" pro mladé?
15:00 - 18:00

Zveme pracovníky s mládeží a mladé lidi, aby přišli a přednesli své zkušenosti. Získané informace budou sloužit jako jeden z podkladů pro Národní zprávu o politické participaci k Evropským konzultacím strukturovaného dialogu s mládeží.
Nenechte si ujít příležitost sdělit veřejnosti, jaký význam má práce s mládeží pro společnost.

V panelu diskuze zasednou zajímaví hosté, mimo jiné Aleš Sedláček, předseda České rady dětí a mládeže, a Jan Husák, vedoucí Národní pracovní skupiny pro strukturovaný dialog.