skip to content
 
 
 

Kulaté stoly / panelové diskuze 2017

Přijďte diskutovat se členy Evropského parlamentu, náměstky ministrů i dalšími odborníky

Kulatý stůl v Evropském domě
Kulatý stůl v Evropském domě

Na pravidelných debatních setkáních se 4 až 6 řečníky reprezentujícími široké spektrum názorů můžete diskutovat o ekonomických tématech, evropském vnitřním trhu, zahraniční politice, ekologii, demokracii a lidských právech. Záměrem panelových diskuzí je přispět k informovanosti občanů a zároveň podpořit celospolečenskou debatu o evropských otázkách.

 .
 
 .

''Víš, co jíš?''
8.prosince 2017, 13:30 - 15:30

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu na Víš, co jíš?

 • Existuje na jednotném trhu problém dvojí kvality potravin?
 • Jsou nedávno vydané pokyny EU pro uplatňování právních předpisů v oblasti potravin dostačující pro zajištění stejné kvality výrobků v EU?
 • Má být stejná kvalita potravin požadovaná v evropské legislativě?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Ladislav Miko, Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin, Evropská komise
 • Olga Sehnalová, poslankyně Evropského parlamentu (S&D/ČSSD)
 • Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR
 • Jindřich Fialka, ředitel odboru potravinářského, Ministerstvo země-dělství ČR

V případě zájmu o účast se prosím registruje do 6. prosince 2017 na brussels@cebre.cz

 
 .

Budoucnost rozpočtu EU
6. října 2017 13:30-15:30

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE - Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu na téma Budoucnost rozpočtu EU.

 • Změní se systém přispívání do společného rozpočtu EU?
 • Jaké priority bude v budoucnu financovat EU ze svého rozpočtu?
 • Jak nejvíce zefektivnit využívání evropských prostředků?
 • Udrží ČR pozici čistého příjemce?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Tomáš Zdechovský, poslanec Evropského parlamentu (EPP/KDU-ČSL)
 • Petr Mooz, vedoucí odd. Informace a komunikace, GŘ pro rozpočet, Evropská komise
 • Petr Zahradník, ekonom a analytik, Česká spořitelna, a.s., člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

Debatu moderuje David Klimeš, hlavní analytik týdeníku Ekonom.

V případě zájmu o účast se prosím registruje do 4. října 2017 na brussels@cebre.cz

 .

Rozhovor s europoslancem Tomášem Zdechovským k debatě Budoucnost rozpočtu EU

 .
 
 .

Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?
16. června 2017 13:30 - 15:30

Zastoupení Evropské komise v ČR a Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR ve spolu-práci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu s názvem "Jak regulovat mzdy řidičů v mezinárodní dopravě?"

Jak zamezit zatěžujícím administrativním požadavkům na dopravce?
Za jakých pravidel by měli být vysíláni pracovníci v silniční dopravě?
Jak navrhuje řešit situaci řidičů v mezinárodní silniční dopravě Evropská komise?

Tyto a další otázky zodpoví:

 • Martina Dlabajová, poslankyně Evropského parlamentu (ALDE/ANO 2011)
 • Vladimír Starosta, prezident ČESMAD BOHEMIA, z.s.
 • Eddy Liegeois, vedoucí odd. Silniční dopravy, GŘ pro mobilitu a dopravu, Evropská komise

Debatu moderuje David Klimeš, hlavní analytik týdeníku Ekonom.

Svou účast na debatě potvrďte do 14. června 2017 na brussels@cebre.cz

 .

Rozhovor s europoslankyní Martinou Dlabajovou k páteční debatě

 .
 
 .

Ekonomické dopady Trumpovy vlády na EU
26. května 2017 13:00-15:00

Dopady Trumpovy vlády na EU
Dopady Trumpovy vlády na EU

Jak na Trumpovy kroky reagují finanční trhy? Jaké budou nové obchodní vztahy s USA? Co může pro EU znamenat plánovaná daňová reforma v USA?

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu na téma Ekonomické trumpoty - Ekonomické dopady Trumpovy vlády na EU.

Pozvání přijali:

 • Pavel Telička, místopředseda Evropského parlamentu
 • Helena Horská, hlavní ekonom Raiffeisenbank a.s.
 • Aleš Chmelař, ekonom Úřadu vlády ČR

Na debatu je nutné se registrovat na brussels@cebre.cz do 23. května 2017.

 .
 
 .

Vize pro EU: Jaké změny přinese příští evropský rozpočet? Pohled z ČR
18. května 2017 18:00-19:30

Dovolujeme si Vás pozvat na veřejné diskusní setkání na téma Vize pro EU: Jaké změny přinese příští evropský rozpočet? Pohled z ČR.

Záměrem setkání je otevřít národní debatu o budoucí podobě evropského rozpočtu po roce 2020 v kontextu právě probíhající diskuse o proměnách Evropské unie. Akce by měla pomoci s identifikací témat, která budou z pohledu českých politiků, státní správy, byznysu a dalších expertů zásadní.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte pomocí registračního formuláře nebo emailem na cerna@euractiv.cz.

Akci pořádá zpravodajský portál EurActiv.cz ve spolupráci s EU Office České spořitelny. Partnerem akce je Zastoupení Evropské komise v ČR a uskuteční se pod záštitou Hospodářské komory ČR.

 .
 
 .

Reforma systému DPH v EU
31. března 2017 13:00-15:00

@Shutterstock DPH v EU
@Shutterstock DPH v EU

Jak bude obchodník v budoucnu platit DPH v přeshraničním obchodě? Podle kterých sazeb a pravidel se bude DPH platit? Co by pro české obchodníky znamenalo zavedení všeobecné přenesené daňové povinnosti?

Informační kancelář Evropského parlamentu  a Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci se Svazem průmyslu a dopravy ČR a CEBRE – Českou podnikatelskou reprezentací při EU si Vás dovolují pozvat na debatu Reforma systému DPH v EU.

Vystoupí:

 • Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu
 • Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy, práva a analýz, Hospodářská komora ČR
 • Petr Toman, člen prezidia Komory daňových poradců

Debatu moderuje Julie Hrstková, komentátorka Hospodářských novin.

V případě zájmu o účast se prosím registrujte do 29. března 2017 na brussels@cebre.cz.

 .
 .
 
 .

Volby v Makedonii
10. ledna 2017 v 16:30

Rada pro mezinárodní vztahy ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a s podporou ČRA vás zve na debatu Volby v Makedonii, na které vystoupí:

 • Paskal Stoicheski – velvyslanec Makedonské republiky v ČR,
 • Daniel Heler – doktorand na katedře východoevropských studii IMS FSV UK.