skip to content
 
 
 

Kulaté stoly 2020

Přijďte diskutovat se členy Evropského parlamentu, náměstky ministrů i dalšími odborníky

Kulatý stůl v Evropském domě
Kulatý stůl v Evropském domě

Na pravidelných debatních setkáních se 4 až 6 řečníky reprezentujícími široké spektrum názorů můžete diskutovat o ekonomických tématech, evropském vnitřním trhu, zahraniční politice, ekologii, demokracii a lidských právech. Záměrem panelových diskuzí je přispět k informovanosti občanů a zároveň podpořit celospolečenskou debatu o evropských otázkách.

 .
 
 .

Odklon od uhlí – proč, jak, kdy a za kolik?
17. února 2020 |  8.30 — 10.30

Rádi bychom Vás pozvali na debatu s názvem "Odklon od uhlí - proč, jak, kdy a za kolik?", kterou pořádáme společně s CEBRE, Evropská komise v ČR a  Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR.
Evropská komise nedávno představila návrh toho, jak financovat Zelenou dohodu pro Evropu, jednu z jejích stěžejních iniciativ, která má z EU udělat do roku 2050 klimaticky neutrální ekonomiku. Plán je založený na mechanismu pro spravedlivou transformaci a jeho součástí je i transformační fond. Ten by měl pomoci zejména uhelným regionům s přechodem na čistou energii. Jak budou nastavená pravidla pro čerpání prostředků? Kolik bude moct ČR z tohoto fondu čerpat? Jak si s odklonem od fosilních paliv poradí tradiční průmyslové regiony?

Nad těmito otázkami budou diskutovat:

  • Evžen Tošenovský, člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), Evropský parlament
  • Erich Unterwurzacher, ředitel, Ředitelství pro uzavírání projektů, velké projekty a implementaci programů III, Generální ředitelství pro regionální a městskou politiku (DG REGIO), Evropská komise
  • Vladimír Sochor, ředitel Odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Vladimír Dlouhý, prezident, Hospodářská komora ČR

Debatu bude moderovat Julie Hrstková (Economia, a.s.).

V případě zájmu o účast Vás prosíme o registraci zde.