skip to content

 
 
 

#EPveŠkole

 .
01/12/2016
 .

Evropský parlament zahajuje v členských státech Evropské unie program nazvaný „Vyslanci do škol", který je zaměřený na studenty středních a středních odborných škol. Tento program má za cíl zvýšit povědomí o evropských demokratických hodnotách. Zahrnuje tak nejen aspekty Evropské unie, ale především problematiku základních evropských občanských práv, práci Evropského parlamentu a jeho poslanců včetně bezprostředního vlivu na každodenní život. V České republice tento projekt realizujeme pod názvem #EPveŠkole.

 .

Cílem projektu je zvýšit obecné povědomí o Evropské unii mezi mladými lidmi i pedagogy a informovat o úloze Evropského parlamentu při přijímání rozhodnutí v rámci evropského rozhodovacího procesu. Projekt je určen pro učitele, kteří se ve svých předmětech jakkoli dotýkají tématu Evropská unie a rádi by získali inspiraci, metodiku i materiály pro oživení výuky.

 .

Školám, pedagogům i žákům nabízíme zdarma:

  • úvodní informační seminář k projektu #EPveŠkole, kde se zapojené školy, pedagogové, dozvědí harmonogram a kompletní možnosti projektu Vyslanci do škol;
  • účast na projektovém dni v regionech pro pedagogy i žáky včetně diskusí s poslanci Evropského parlamentu;
  • oživení výuky pomocí prezentace o Evropském parlamentu, simulační hry o rozhodování v Evropském parlamentu aj. přímo ve vašich školách;
  • metodiku a výukové materiály k tématu
  • možnost navštívit Evropský parlament ve Štrasburku.

Pokud by se Vaše škola chtěla do programu zapojit, kontaktujte nás prostřednictvím emailu natalie.stastna@ep.europa.eu.