skip to content

 
 
 

Erasmus+

Erasmus, oblíbený studentský výměnný program, rozpíná křídla. Jeho další fáze, pojmenovaná „Erasmus+“ (Erasmus pro všechny), se bude týkat vzdělávání, odborné přípravy, mládeže, a poprvé i sportu. Evropský parlament schválil program Erasmus pro všechny 19. listopadu.

 .

Dne 1. ledna 2014 vstoupila v platnost nová podoba nejpopulárnějšího evropského studentského programu. Erasmus+, známý také jako Erasmus pro všechny, byl 11. prosince 2013 podepsán předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem a zástupcem Rady Vytautasem Leskeviciusem. S rozpočtem ve výši více než 14 miliard eur na léta 2014-2020, tedy téměř dvojnásobným oproti svému předchůdci, umožní program více než 4 milionům mladých Evropanů studovat nebo absolvovat stáž v zahraničí.

V rámci nového programu Erasmus+ (Erasmus pro všechny) se mohou o financování ucházet i projekty věnované speciálně sportu, jako je amatérský sport, nebo iniciativy bojující proti dopingu, násilí, diskriminaci a nesnášenlivosti. Erasmus+ poskytuje podporu studenům, učňům, stážistům, učitelům a školitelům ve věku 13-30 let, kteří chtějí studovat, školit se nebo třeba účastnit organizovaných sportovních aktivit v jiných členských zemích EU.

Půjčky na studium

Další novinkou programu Erasmus+ je zavedení nového nástroje na garanci půjček studentům magisterských programů, který jim umožní získat zvýhodněné úvěry na studium v jiné zemi EU. Zvýhodněné úvěry mohou studenti získat od 12 000 EUR (na jeden rok magisterského studia) do 18 000 EUR (na dva roky). Parlament zdůrazňuje, že tento mechanismus by neměl nahradit žádný z existujících národních systémů garancí půjček ani zabránit vytvoření úvěrových mechanismů na národní úrovni.

@Shutterstock
@Shutterstock

Co je program Erasmus?

Výměnný program Evropské unie pro studenty a učitele, pojmenovaný po holandském učenci Erasmu Rotterdamském oslavuje čtvrtstoletí své existence. Od začátku fungování úspěšného výměnného programu v roce 1987 využily jeho grantů přes 3 miliony studentů. Loňský rok pak přinesl nový rekord, když část svého vysokoškolského studia strávilo v zahraničí nebo pracovalo pro zahraniční firmu přes čtvrt milionu studentů.

Erasmus je součástí programu celoživotního vzdělávaní EU. Jeho cílem je, aby Evropané mohli získávat nové znalosti a dovednosti po celý život, ne jen ve školních lavicích. Erasmus se zaměřuje na zvyšování kvality vzdělávání a podporu evropského rozměru vysokoškolského vzdělávání prostřednictvím mezinárodní spolupráce univerzit. Podporuje také mobilitu a inovace v rámci Evropské unie.

Program Erasmus+ sdružuje stávající programy vzdělávání a odborné přípravy Comenius, Erasmus, Erasmus Mundus, Leonardo da Vinci a Grundtvig a zachovává jejich jména, která si už získala svůj věhlas. Dále sem spadá i program Mládež v akci a poprvé program Erasmus zahrnuje i sport.

 .

Erasmus: jak funguje práce a studium v zahraničí

 .