skip to content

 
 
 

Workshopy pro školy

 .

Kancelář Evropského parlamentu v ČR tento rok navázala spolupráci s mládežnickými organizacemi Fakescape a Stužák, a také s  Ústavem pro evropskou integraci, se kterými se budeme podílet na workshopech pro mládež. Workshopy jsou koncipované nejen jako vzdělávací, ale také by měly být pro studenty zajímavé a zábavné. Jsou tak obohaceny i o interaktivní prvky jako jsou hry, kvízy Kahoot, Sli.do nebo Mentimeter.   

 .

Napravo najdete soubory s popisem jednotlivých workshopů a také přihlášku, kterou v případě zájmu o workshop prosím vyplňte a zašlete emailem na: irena.kubaskova@ep.europa.eu.

V každém návrhu prosím uveďte název workshopu/hry a 3 termíny, které by Vám  do konce roku 2022 vyhovovaly. Z nich si pak školitel vybere jedno konkrétní datum, ve kterém Vám workshop zrealizuje.

Počet workshopů je limitován. Nejprve Vám dáme možnost přihlásit se svou školou do 31. října 2022. V případě, že zůstanou některé workshopy nevyužité, nabídneme je i v dalším kole.

 .

Nabízíme tyto workshopy:

Fakeskape

  • Hra - Zachraňte prázdniny
  • Workshop - Kritické myšlení a ověřování informací
  • Workshop - Proč je dobré umět poznat Fake news

Stužák

  • Workshop - Zasedni v Bruselu a instituce EU
  • Workshop - PEVNOST EVROPA

Ústav pro evropskou integraci

  • Workshop - K čemu nám je EU?**
 

** Vzhledem ke komplikované bezpečnostní situaci, které Evropa momentálně čelí, bude část workshopu "K čemu nám je EU?" věnována analýze bezpečnostních záruk Evropy v podobě Severoatlantické aliance. Cílem je přiblížit studentům základní rozdíly v působení Aliance (NATO) a Evropské unie v kontextu kolektivní obrany kontinentu. Workshop se zaměří také na koncepci společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU v rámci současných událostí tak, aby studenti získali základní přehled o tom, jakým způsobem je Evropská unie schopná reagovat na nadcházejíci hrozby".