skip to content
 

Poslanci a ministři uzavřeli neformální dohodu o levnějším mobilním volání a internetu

 .
01/07/2015
 .

Neformální dohody, která ukončí 15. června 2017 příplatky (tzv. poplatky za roaming) pro volání, posílání textových zpráv nebo používání internetu v jiných zemích EU, dosáhli v úterý ráno poslanci s ministry EU. Poslanci také vložili do dohody klauzuli, že s veškerým internetovým provozem bude nakládáno rovně, bez diskriminace. Pro vstup v platnost musí být tato neformální dohoda schválena Evropským parlamentem a Radou ministrů.

 .

Pilar del Castillo (EPP, ES), hlavní vyjednavačka Parlamentu, řekla: "Po intenzivním trialogu, který trval 12 hodin bez přestávky, jsme dnes v 2:20 dosáhli dohody, která zruší poplatky za roaming od června roku 2017. Kromě toho, od dubna 2016 do tohoto data, Evropané zaplatí až čtyřikrát méně za roaming v rámci EU."

Dohoda rovněž stanovuje jasné záruky pro otevřený přístup k internetu. Stanovuje záruky, že každý má právo na přístup a distribuci informací a obsahu, užívat a poskytovat aplikace a služby a používat koncová zařízení dle vlastního výběru, a to bez ohledu na jejich umístění, původ nebo místo určení služeb, informací nebo obsahu.

Tato dohoda poskytuje velmi hmatatelné výhody pro všechny Evropany a hospodářská odvětví a představuje důležitý krok vpřed ve vývoji jednotného digitálního trhu.

NE roamingovým poplatkům po 15. červnu 2017

Cena za používání mobilního telefonu v zahraničí v jiné zemi EU, bude ve skutečnosti podstatně snížena od 30. dubna 2016. Od tohoto data bude maximální příplatek pro hlasové hovory v zahraničí 5 eurocentů za minutu (pokles ze současných 19 eurocentů). Textová zpráva (SMS) bude stát jen 2 eurocenty (pokles z nynějších 6 eurocentů).  Za 1 megabyte dat zaplatíme 5 eurocentů (dnes 20 eurocentů). Toto jsou stanovené stropy, které budou muset operátoři ctít.

Prevence zneužívání

K ochraně průmyslu proti zneužívání, jako je "permanentní roaming", dohoda stanoví klauzuli "poctivého užívaní", která bude definována Komisí EU a telekomunikačními regulátory.

Úhrada nákladů

Členské státy EU do dohody zakotvily ustanovení, že pokud provozovatelé prokáží, že nemohou získat zpět své náklady a že to ovlivňuje ceny na domácím trhu, mohou jim vnitrostátní regulační orgány povolit minimální příplatky za výjimečných okolností, aby tyto náklady získali zpět. Poslanci dostali záruky, že vnitrostátní regulační orgány by měly odmítnout příplatky v případě, že jsou neopodstatněné.

Síťová neutralita

Poslanci vložili formulaci "chránit rovné a nediskriminační zacházení s provozem" na internetu. Poskytovatelům internetu by nemělo být dovoleno, aby blokovali nebo zpomalovali rychlost internetu pro některé služby z komerčních důvodů. Internetový provoz by mohl být ovlivňován pouze při vypořádávání se s dočasným nebo výjimečným přetížením, při ochraně proti internetovým útokům nebo v reakci na soudní příkaz či zákonné povinnosti. Jsou-li potřebná opatření v oblasti řízení provozu, tak by měla být transparentní, nediskriminační a přiměřená a nesmí být zachována déle, než je nutné.

Operátor by přesto mohl nabízet specializované služby (např. zlepšenou kvalitu internetového připojení, jež vyžadují některé služby), ale pouze pod podmínkou, že to nebude mít vliv na celkové kvality internetového připojení.

Informace pro spotřebitele

Na žádost Parlamentu obsahuje dohoda ustanovení, že až do 15. června 2017 budou spotřebitelé i nadále informováni textovou zprávou (SMS) ohledně roamingu a jeho cenách, když cestují do zahraničí. Co se týče kvality internetu, budou spotřebitelé informováni o minimální, běžně dostupné a maximální rychlosti internetu, které mohou očekávat při podpisu smlouvy. Pokud provozovatel neposkytne smluvené rychlosti, může to být považováno za porušení smlouvy.

Další postup

Dohodnuté znění bude muset být formálně schváleno Parlamentem (Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku a Parlamentem jako celkem) a Radou ministrů, než může vstoupit v platnost. Termíny budou rozhodnuty později v tomto roce.