skip to content
 
 .

Nástroj EU na podporu oživení

 .
21/11/2022
 .

Evropská unie vytvořila průlomový nástroj Next Generation EU (NGEU), který má za cíl řešit krizi vyvolanou koronavirovou pandemií a pomáhat členským státům v cestě za udržitelnějšími, digitálnějšími a inkluzivnějšími ekonomikami a společnostmi. Tato interaktivní infografika znázorňuje, jak členské státy postupují při navrhování a provádění svých plánů na podporu oživení a odolnosti financovaných z nástroje NGEU.

 .

Český národní plán pro oživení a odolnost

 .

Česká republika se rozhodla využít grantovou složku svého přídělu v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, který představuje bezprecedentní reakci EU na krizi vyvolanou pandemií COVID-19, aniž by žádala o půjčku. Cílové prostředky činí 7 036 milionů EUR1 a tvoří 1 % celého Nástroje pro oživení a odolnost. Představují 3,1 % hrubého domácího produktu (HDP) země v roce 2019 (Nástroj pro oživení a odolnost činí 5,2 % HDP EU-27 v roce 2019).

 .
 .

Za účelem získání této podpory vypracovalo Česko národní plán pro oživení a odolnost – rozsáhlý program reforem a investic, jehož cílem je podpořit hospodářské oživení České republiky a zároveň pokročit v ekologické a digitální transformaci a řešit řadu stávajících strukturálních nedostatků. Kromě podpory EU zahrnulo Česko do svého plánu i dílčí soubor reforem a investic ve výši 449 milionů EUR, které sice tvoří součást struktury plánu, nejsou však zahrnuty do financování z Nástroje pro oživení a odolnost a budou financovány z vnitrostátních zdrojů. Opatření v rámci tohoto plánu mají být dokončena do roku 2026.

Po schválení Rady obdrželo Česko 915 milionů EUR v rámci předběžného financování, což odpovídá 13 % celkového finančního přídělu ČR. Další platby, rozděle-né do devíti splátek po šesti měsících, budou záviset na pokroku v provádění plánu.

Evropský parlament, který byl rozhodným zastáncem společného nástroje EU pro oživení, se podílí na inter-institucionální spolupráci, účastní se diskusí o jeho provádění a dohlíží na práci Evropské komise.

Interaktivní infografika NEXT GENERATION EU (k dispozici ve 24 jazycích)