skip to content
 

O čem se mluví

 .

Green deal - Zelená dohoda pro Evropu

 .
 .

Zelená dohoda pro Evropu obsahuje soubor opatření, která mají podpořit účinné využívání zdrojů prostřednictvím přechodu na čisté oběhové hospodářství a zabránit ztrátě biologické rozmanitosti a snížit znečištění.

EU se chce do roku 2050 stát klimaticky neutrálním kontinentem.  K dosažení tohoto cíle bude nutné přijmout náležitá opatření ve všech odvětvích našeho hospodářství:

  • investovat do technologií šetrných k životnímu prostředí
  • podporovat průmysl ve vývoji inovací
  • zavádět čistší, levnější a zdravější formy soukromé a veřejné dopravy
  • dekarbonizovat odvětví energetiky
  • zajistit vyšší energetickou účinnost budov
  • spolupracovat s mezinárodními partnery na zlepšení celosvětových norem v oblasti životního prostředí
 

Zmírnění změn klimatu a jejich dopadů je pro Parlament dlouhodobě zásadní téma. Je nutné udržet globální oteplování pod 2 ° C, snižovat emise skleníkových plynů a zajistit čisté a obnovitelné zdroje energie.

Podle Evropské agentury pro životní prostředí je Evropská unie po Číně a USA třetím největším emitentem skleníkových plynů na světě. Evropský energetický sektor byl v roce 2015 zodpovědný za 78% emisí skleníkových plynů. Společná snaha o zmírňování je klíčová, protože změna klimatu ovlivňuje všechny země EU, i když ne všechny stejným způsobem. Středomořský region může očekávat více teplotních extrémů a méně deště, zatímco země v kontinentálním regionu čelí vyššímu riziku povodní a lesních požárů.

Více o cílech pro zmírnění změny klimatu čtěte zde .

 
 .

Regionální diskuzní fórum na téma Zelená dohoda pro Evropu

 .

Zveme vás na jedinečné spojení zábavy a informací k European Green Dealu. Budete mít jedinečnou příležitost zjistit, jak dohoda o bezemisní Evropě ovlivní život běžných Čechů, získat nové kusy oblečení do svého šatníku, a to zcela zdarma! Navíc si užijete pondělní party s výhledem na brněnský Zelný trh. od 16:00 až do večera: Brněnský Swap
Přijďte si vybrat nové kousky do šatníku, a úplně zadarmo! Přinést můžete také věci, které vám již nesedí a vyměnit je s ostatními. Prostě první velký Brněnský Swap letošní sezóny v režii Nadace Veronica a Swapy v Brně. Nepodporujme fast fashion, ale vzájemnou výměnu oblečení, které si zaslouží druhou šanci.
Swap se bude konat během celé akce.

 .
 .
 
 .

Masivní produkce rychloobrátkového textilu je spojená s velkou spotřebou vody, emisemi při výrobě a dopravě, s únikem chemikálií nebo mikroplastů. Výsledkem jsou pak tuny vyhozeného nepotřebného oblečení.
♻️ EU navrhuje zavést cirkulární textilní systém, díky němuž by nedocházelo k produkci nevyužitého textilu a jeho hromadění.

 

🏘️ Většinu našeho života strávíme v budovách, které dnes spotřebují 40 % energie. Tu však mohou získávat z obnovitelných zdrojů a obecně být energeticky mnohem účinnější. V Bruselu probíhá debata o Zelené dohodě pro Evropu, která by ve stavebnictví měla znamenat např. větší využívání recyklovaných materiálů nebo renovaci veřejných i soukromých budov. Díky úsporám energie by se tak snížily emise i spotřeba fosilních paliv pro vytápění.

 

⚡ Výroba a využívání energie způsobuje více než 75 % emisí skleníkových plynů v EU.
🏘️ Budovy spolykají 40 % energie.
😔 Znečištění ovzduší má za následek 400 000 předčasných úmrtí za rok.
🌱 Zelená dohoda pro Evropu přináší změnu, která zlepší kvalitu našeho života.

 .
 

O čem se dále mluví

Budoucnost mobility v EU
Energetická unie
Jednotný digitální trh
Konec roamingu v rámci EU
Migrace
Dvojí kvalita potravin
Bezpečnost potravin v Evropě