skip to content
 
 
 

Ochrana spotřebitelů bezpečné a udržitelné potraviny - debata 29. dubna v 17:00

 .
23/04/2021
 .

Politika EU v oblasti bezpečnosti potravin má dvoje cíle - jednak je to ochrana lidského zdraví a zájmů spotřebitelů, a také podpora řádného fungování jednotného evropského trhu. EU zajišťuje, aby byly stanoveny a dodržovány kontrolní normy v oblasti hygieny krmiv a potravin, zdraví zvířat, zdraví rostlin a prevence kontaminace potravin vnějšími látkami. Unie rovněž reguluje označování potravin a krmiv.

 .

Na počátku tohoto tisíciletí byla v důsledku řady potravinových a krmivových krizí (např. vypuknutí BSE a hrozba dioxinů) provedena podstatná reforma politiky EU v oblasti bezpečnosti potravin. Byl definován přístup „ze zemědělského podniku až na stůl“, který zaručuje vysokou úroveň bezpečnosti ve všech fázích výrobního a distribučního procesu všech potravinářských výrobků, které jsou na trhu v EU, bez ohledu na to, zda jsou vyráběny v EU, nebo zda jsou dováženy ze třetích zemí. Tyto právní předpisy vytvářejí komplexní integrovaný systém pravidel, která se vztahují na celý potravinový řetězec, od krmiva a zdraví zvířat, přes ochranu rostlin a produkci potravin až po zpracování, uskladnění, přepravu, dovoz a vývoz a maloobchodní prodej.

Debata proběhne hybridní formou, kdy přímo ve studio budou dva účastníci debaty s moderátorem a ostatní hosté se připojí online přes videkonferenci. Součástí debaty budou i interaktivní dotazy diváků, na které hosté v závěru odpoví.

  • Nikoleta KOVÁČOVÁ, Česká veganská společnost - tisková mluvčí
  • Hana LANGROVÁ, UNILEVER - regulatory manager
  • Dmitrij LIPOVSKIJ, GreeenTech - founder
  • Zdeněk SKALA, AGARICUS - jednatel
  • Veronika VRECIONOVÁ, poslankyně Evropského parlamentu (ECR/ODS)
  • Tomáš ZDECHOVSKÝ, poslanec Evropského parlamentu (EPP/KDU – ČSL)
  • Jonáš NOVOTNÝ, moderátor

Debatu mohou diváci sledovat v přímém přenosu na Plzen.cz, YouTube, facebooku ZAK TV a facebooku Kanceláře Evropského parlamentu v ČR.  

Sledující budou mít možnost sdílení hodnocení debaty přes zveřejněný QR kód. Své dotazy do debaty můžete zasílat na info@zaktv.cz

 .