skip to content
 
 
 

Olympiáda lidských práv

 .
21/11/2018
 .
 .

V těchto dnech právě probíhá již 7. ročník Olympiády lidských práv. O co přesně jde?

 .

Olympiáda lidských práv je soutěž určená pro studenty středních škol, pořádaná neziskovým spolkem Leges Humanae, Cílem je přispět k lidsko-právnímu vzdělávání a zvýšit informovanost studentů o aktuálních společenských, ale i právních a politických tématech. Soutěž se však svou formou nesoustředí pouze na faktické znalosti, ale i komunikačně-prezenční dovednosti, schopnost argumentace a formování vlastních názorů.

Soutěž je dvoukolová, letošní rok se do prvního kola zapojilo více než 1200 studentů z celé ČR. Velké finále se bude konat v Praze 14. prosince. Mezi porotci bude i zástupce naší kanceláře.

 .

O Leges humanae

 .

Leges humanae je nezisková organizace, která sdružuje mladé lidi s aktivním zájmem o problematiku ochrany lidských práv a svobod. Základním cílem spolku je podpora lidských práv bez jakéhokoli politického a sociálního rozdílu, rozvoj tolerance mezi občany, zdůraznění myšlenky univerzální platnosti lidských práv a rozšíření zájmu o vzdělání mladých lidí v této oblasti. Pro naplnění výše uvedených cílů jsme v roce 2012 zorganizovali první ročník Olympiády lidských práv. Z Olympiády se nám podařilo vybudovat prestižní soutěž, která významným dílem přispívá k rozvoji informovanosti mladých lidí v této oblasti.