skip to content
 
 
 

Transatlantické partnerství pro obchod a investice

 .

Evropská unie v současné době vyjednává se Spojenými státy o TTIP, Transatlantickém obchodním a investičním partnerství. TTIP jde daleko za rámec tradiční dohody o volném obchodu. Cílem tohoto dokumentu není pouhé snížení cel, ale také harmonizace administrativních a technických postupů a ochrana investic. Její kritici však upozorňují na dosavadní špatné zkušenosti ze zahraničí a nejasné přínosy. Druhým citlivým tématem je bezpečnost potravin. Proponenti slibují nižší ceny potravin. Kritici vyjadřují obavy, že harmonizace pravidel by byla na nižší úroveň a TTIP by vedl k zaplavení Evropy nekvalitními či zdraví škodlivými potravinami. Na stranách pro i proti můžeme najít u obou problémů celou řadu dalších argumentů, avšak fundamentální otázky zůstávají. Nejsou pozitivní očekávání přehnaná? A nejsou zmiňované hrozby spíše mýty?

 .
 
 .

„Obchodní dohody musí mít přínos pro podniky i obyčejné lidi“ napsal v rozhovoru na Facebooku poslanec Bernd Lange.

04/02/2016
 .

Jednání o nových obchodních smlouvách jsou velmi citlivá, protože mají přímý dopad na náš každodenní život. Nejznámějším příkladem z poslední doby je vyjednávání o transatlantickém partnerství pro obchod a investice (anglická zkratka TTIP), ale pracuje se i na dalších smlouvách. O tom všem ve středu chatoval na Facebooku Evropského parlamentu německý poslanec Bernd Lange ze skupiny socialistů a demokratů. Zvládnul odpovědět na více než 60 otázek. Shrnutí téhle virtuální debaty vám nabízíme níže.

Chat s MEP Langem
 .
 
 .

O Transatlantickém obchodním a investičním partnerství debatovali v Brně 22. října 2015 v několika panelech europoslanci Jan Zahradil (ODS/ECR) a Jan Keller (ČSSD/S&D), Dita Charanzová (ANO/ALDE) a Pavel Poc (ČSSD/S&D) spolu s odbornou i laickou veřejností. Debatu moderoval Martin Veselovský.

Poslanci Evropského parlamentu velmi pozorně sledují jednání o transatlantickém partnerství pro obchod a investice TTIP, která by se mohlo stát největší zónou volného obchodu na světě. Jednání vyvolávají velká očekávání i velké obavy. TTIP by mohlo podpořit hospodářský růst a tvorbu pracovních míst na obou stranách oceánu, ale zároveň každá ze stran myslí na ochranu svého vlastního trhu a hodnot.

Evropská komise jedná s USA od července 2013. Poté, co budou jednání dokončena, bude muset vyjednaná dohad získat souhlas Evropského parlamentu. Bez souhlasu Evropského parlamentu nemůže TTIP vstoupit v platnost. Proto Evropský parlament požaduje co největší translarentnost jednáni, která mu umožní co nejbližší sledování procesu.