skip to content
 
 
 

Vítězem národního kola soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 2017 je projekt 18. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR v Liberci

 .
21/03/2017
 .
 .

18. Národní výběrová konference Evropského parlamentu mládeže v ČR v Liberci, projekt organizovaný Evropským parlamentem mládeže v březnu 2016, získal první cenu v národním kole Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Cena Karla Velikého pro mladé Evropany každoročně hodnotí projekty, které podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a integrace mezi mladými lidmi.

 .

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany, na které se podílí Evropský parlament a Mezinárodní nadace Karla Velikého v Cáchách, se uděluje projektům mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé žijící v Evropě a měly by nabízet praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna komunita. Mezi oceněnými projekty z minulých ročníků jsou například výměnné programy pro mládež nebo umělecké a internetové projekty s evropským rozměrem.

Evropská porota složená ze tří poslanců a předsedy Evropského parlamentu a ze čtyř zástupců Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách vybere do 11. dubna 2017 z 28 národních vítězných projektů ze všech členských států EU tři vítězné projekty, které získají finanční prostředky ve výši 7 500 €, 5 000 € a 2 500 €. Kromě finančního ocenění budou tři evropští vítězové pozváni na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku. Jeden zástupce vítězného projektu z každého z 28 vnitrostátních kol bude pozván na několik dní do Cách.