skip to content
 
 
 

Vítězem národního kola soutěže Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 2017 je projekt 85. Mezinárodní zasedání European Youth Parliament – Brno 2017

 .
21/03/2018
 .
 .

85. Mezinárodní zasedání European Youth Parliament – Brno 2017, projekt organizovaný Evropským parlamentem mládeže v červenci 2017, získal první cenu v národním kole Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany. Cena Karla Velikého pro mladé Evropany každoročně hodnotí projekty, které podporují společný smysl pro vytváření evropské identity a integrace mezi mladými lidmi.

 .

Město Brno bylo hostitelským městem 85. Mezinárodního zasedání European Youth Parliament, které proběhlo od 19. do 30. července 2017 a zúčastnilo se jej téměř 300 studentů ze 40 evropských zemí. Jednalo se tak o největší konferenci svého druhu v Evropě. Na účastníky čekal bohatý program, který rozvinul především jejich komunikační a jazykové dovednosti, schopnost argumentace, práci v týmu a kritické myšlení. Oficiálním jazykem konference byla angličtina, ve které studenti po celou dobu jednali. Diskutovaná témata byla spojena s mottem zasedání ‘Seeking the heart of Europe’ („Hledáme srdce Evropy“), které reflektovalo především význam aktivního občanství v každodenním životě, důležitost spolupráce k dosažení společných cílů a objevování kultury či památek střední Evropy. Hlavní náplní byla práce v tzv. komisích, ve kterých studenti diskutovali nad aktuálním problémem evropského či globálního charakteru, hledali možná východiska a společně vytvořili rezoluci – dokument shrnující daný problém a návrh řešení. Jednotlivé rezoluce pak prezentovali před všemi účastníky na Valném shromáždění. Ty, které úspěšně prošly hlasováním, byly následně předány k reflexi různým osobám s rozhodovací pravomocí, kupř. vládě České republiky, europoslancům a eurokomisařům.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany, na které se podílí Evropský parlament a Mezinárodní nadace Karla Velikého v Cáchách, se uděluje projektům mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé žijící v Evropě a měly by nabízet praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna komunita. Mezi oceněnými projekty z minulých ročníků jsou například výměnné programy pro mládež nebo umělecké a internetové projekty s evropským rozměrem.

Evropská porota složená ze tří poslanců a předsedy Evropského parlamentu a ze čtyř zástupců Nadace pro mezinárodní Cenu Karla Velikého v Cáchách vybere do 11. dubna 2018 z 28 projektů předložených národními porotami ze všech členských států EU tři vítězné projekty, které získají finanční prostředky ve výši 7 500 €, 5 000 € a 2 500 €. Kromě finančního ocenění budou tři evropští vítězové pozváni na návštěvu Evropského parlamentu v Bruselu nebo Štrasburku. Jeden zástupce vítězného projektu z každého z 28 vnitrostátních kol bude pozván na několik dní do Cách.