skip to content
 
 
 

Výstavy 2014

Evropa skrze umění v Evropském domě!

Přijďte se podívat do galerie Evropského domu. V rámci našeho exhibičního programu Vám pravidelně nabízíme řadu zajímavých tématických výstav.

Přízemí Evropského domu slouží jako galerie, kde v pravidelných cyklech obměňujeme atraktivní výstavy fotografií a obrazů českých i zahraničních autorů. Nezřídka zde máte možnost zhlédnout vítězné práce aktuálně vyhlášených mezinárodních soutěží.

 

Laureáti Sacharovovy ceny v Evropském domě
9. prosince 2014 - 9. ledna 2015, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Od prosince až do ledna 2015 si v protorách Evropského domu můžete prohlédnout 26. let udílení Sacharovovy ceny za svobodu myšlení, kterou Evropský parlament oceňuje osobnosti nebo celé kolektivy, které brání lidská práva a základní svobody. Letošní laureát Denis Mukwege, konžský gynekolog, který se specializuje na ošetřování obětí znásilnění, si převzal ocenění ve středu 26. listopadu z rukou předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze na plenárním zasedání ve Štrasburku.

 

Kde domov můj?
3. - 30. listopadu 2014, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

V roce 2013 vyhlásila Rada pro mezinárodní vztahy soutěž o nejlepší plakát pro studenty vysokých výtvarných škol na téma „Kde domov můj?“. Projektu se zúčastnilo 138 studentů z České republiky, Rumunska a Velké Británie. Projekt vznikl ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice v rámci Evropského roku občanů 2013. Studenti prostřednictvím výtvarného díla hledají odpovědi na otázky: Je pro nás domov vůbec důležitý? Je součástí naší identity? Je domov jenom rodinné zázemí nebo společné sdílení hodnot v rodině, blízkém společenství, v regionu, ve státě, v Evropě nebo tady na Zemi? Ovlivňuje naše politická reprezentace vnímání domova – máme ho ještě nebo se stydíme za to, co se u nás děje? Výstavu plakátů si můžete prohlédnout v Evropském domě od 3. do 30. listopadu 2014 v otevíracích hodinách Evropského domu.

 

Evropa ve škole
1. - 31. 10. 2014, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministrestvo školství, tělovýchovy a mládeže, NIDM, Český národní komitét projektu a Eurocentrum Vás zvou na výstavu EVROPA VE ŠKOLE.

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení. Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Projekt je organizován nepřetržitě od roku 1953 ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských škol, poté Evropa ve škole. Vlastní výtvarná a literární soutěž se v České republice tradičně odvíjí postupovým způsobem od školních kol přes krajská kola a vrcholí kolem ústředním.

Charakteristika soutěže:

  • soutěž pro děti a mládež 5 - 21 let
  • rozvoj uměleckého nadání a tvořivosti
  • zobrazení našeho životního prostoru, tedy Evropy, očima dětí
  • 53letá tradice, aktuálně účast asi 17 zemí
 

EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989
1. - 31. 10. 2014, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Collegium Europaeum FF UK, FLÚ AV ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR Vás zvou na výstavu EVROPA?!! Fragmenty českého přemýšlení o Evropě 1918 - 1989.

Komunistickým převratem v únoru 1948 byla na našich hranicích spuštěna „železná opona“, která nás na dlouhá čtyři desetiletí oddělila od integračních procesů v západní Evropě. V prostředí českých elit, byť zdecimovaných dvěma totalitami 20. století, byl však stále živý onen dynamický a pluralitní civilizační koncept evropanství, který se s obnovením demokracie a naší státní svrchovanosti po roce 1989 projevil též heslem „návrat do Evropy“ a roku 2004 nakonec vyústil v členství České republiky v Evropské unii. Nevelká výstava, programaticky nazvaná „Evropa!!? Fragmenty českého přemýšlení o Evropě“, se snaží prostřednictvím myšlenek známých i opomíjených osobností připomenout skutečnost, že reflexe evropanství představovala vždy nedílnou součást mnohovrstevnaté české existence. Významně to platí zejména pro ono klíčové a tragicky zlomové „třicetiletí“ (1918–1948), k němuž tento výstavní projekt soustřeďuje svou hlavní pozornost, stejně jako pro období do roku 1989 i naši současnost.

 

Ztraceni v překladu?
10. 7. - 30. 9. 2014, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Zastoupení Evropské komise v ČR ve spolupráci s Ústavem translatologie FF UK v Praze Vás srdečně zvou do Evropského domu na výstavu „Ztraceni v překladu? Půlstoletí překladatelství a tlumočnictví na českých univerzitách“.

Výstava je strukturovaná do tří vzájemně prolínajících se bloků: Dějiny oboru, Souvislosti a Jak se nám studovalo. První blok připomíná počátky oboru, věnuje se někdejší Universitě 17. listopadu, při níž studium překladatelství a tlumočnictví v roce 1963 vzniklo, a popisuje i aktuální projekty, např. postgraduální tlumočnický kurs Euromasters in Conference Interpreting ve spolupráci s EU. V druhém bloku jsou pak fakta zasazena do dobových souvislostí: např. některé panely popisují, jak překlad ovlivňovala totalita, na jiných panelech mohou návštěvníci porovnat sazby za překlady v 60. letech s tehdejšími cenami za jiné služby a produkty. Oba bloky jsou pak proloženy vzpomínkami absolventů na své studium ve Šporkově paláci, v němž Ústav translatologie sídlí. Mezi bývalé studenty Ústavu patří např. známá česká překladatelka a tlumočnice Dana Hábová či vedoucí českého tlumočnického oddělení v Evropském parlamentu Ivana Hlaváčová.

Výstava potrvá do 30. září 2014 a v průběhu září proběhne komentovaná prohlídka vedená ředitelem Ústavu translatologie Stanislavem Rubášem.

 

BULHARSKÝ KOMIKS
24. 1. - 12. 2. 2014, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Výstava českému divákovi představí úplně první národní výstavu bulharského komiksu. Prahu ovládne bulharský komiks postupně. První část výstavy bude představena v Evropském domě a o týden později dorazí její druhá část do kavárny kina Lucerny. Obě jsou součástí doprovodného programu 6. ročníku Festivalu bulharských filmů.

Úspěch a velká účast komiksu v bulharských médiích během posledních tří let jsou zásluhou především nekonečného úsilí Projektu Duha. Projekt Duha je sdružení, které založili kamarádi – umělci z oblasti komiksu. Patří k týmu legendárního bulharského komiksového časopisu Duha. Svou různorodostí a spoustou podob – od klasického komiksu po underground – se výstava neopakovatelně sžívá s atmosférou festivalu. Autoři, kteří budou v Praze představeni dvěma kolekcemi, jsou absolventi uměleckých akademií, někteří z nich pracují u filmu, v reklamě nebo na poli literatury.

Vystavující umělci: Evgenij Jordanov, Penko Gelev, Petar Stanimirov, Dimitar Stojanov-Dimo, Rumen Čaušev, Rosen Mančev, Sotir Gelev, Vladimir Konovalov, Nikolaj Dodov Hlavní kurátor: Anton Stajkov

 

DOMA
15. 10. - 15. 11. 2013, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Informační kancelář Evropského parlamentu v ČR a občanské sdružení Život 90 Vás zvou na výstavu portrétů seniorů s názvem Doma.

Výstava byla připravena v rámci informační kampaně Žít déle doma, která nám představuje možnosti, které máme ve stáří, když nechceme odejít do ústavu, ale chceme zůstat v prostředí, které máme rádi - doma.

 

EVROPA VE ŠKOLE
23. 09. - 11. 10. 2013, Evropský dům (Jungmannova 24, Praha 1)
Každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod.

Zastoupení Evropské komise v ČR, Evropský parlament – Informační kancelář v ČR, Ministrestvo školství, tělovýchovy a mládeže, NIDM, Český národní komitét projektu a Eurocentrum Vás zvou na výstavu EVROPA VE ŠKOLE.

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení.

Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení.

Projekt je organizován nepřetržitě od roku 1953 ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských škol, poté Evropa ve škole.

Vlastní výtvarná a literární soutěž se v České republice tradičně odvíjí postupovým způsobem od školních kol přes krajská kola a vrcholí kolem ústředním.

Charakteristika soutěže

•soutěž pro mladé děti a mládež 5 - 21 let
•rozvoj uměleckého nadání a tvořivosti, výchova k evropanství
•53letá tradice, aktuálně účast asi 17 zemí

Vstup na výstavu je zdarma.