skip to content
 
 
 

Výstavy 2017

Evropa skrze umění v Evropském domě.

Přízemí Evropského domu slouží jako galerie, kde v pravidelných cyklech obměňujeme atraktivní výstavy fotografií a obrazů českých i zahraničních autorů. Nezřídka zde máte možnost zhlédnout vítězné práce aktuálně vyhlášených mezinárodních soutěží. Výstavy jsou ke zhlédnutí zdarma.

Výstavy jsou veřejnosti přístupné zdarma každý všední den od 10:00 do 18:00 hod., v pátek do 17:00 hod. v Evropském domě, Jungmannova 24, Praha 1.

 .
 
 .

Laureáti Sacharovovy ceny v Evropském domě
11. prosince 2017 - 2. února 2018

Od 11. prosince do 2. února si v prostorách Evropského domu můžete prohlédnout výstavu o Sacharovově ceně za svobodu myšlení, kterou Evropský parlament oceňuje osobnosti nebo celé kolektivy, které brání lidská práva a základní svobody. Letošním laureátem Sacharovovy ceny za svobodu myšlení je demokratická opozice ve Venezuele: Národní shromáždění zastoupené Juliem Borgesem a všichni političtí vězni, které reprezentují Leopoldo López, Antonio Ledezma, Daniel Ceballos, Yon Goicoechea, Lorent Saleh, Alfredo Ramos a Andrea González.

 
 .

Výstava Wiki miluje památky
3. listopadu - 8. prosince 2017

Zveme vás na výstavu českých a světových památek ve třech ročnících mezinárodní fotografické soutěže, která má za cíl zvýšit povědomí o zajímavých či jinak významných historických objektech. Nejedná se vždy o snímky všeobecně známých hradů a zámků, ale naopak místních, málo známých či opomíjených památek a objektů.
Z vítězných snímků je uspořádána putovní výstava 30 fotografií, která je od 3. listopadu do 8. prosince 2017 ve všední dny k vidění také v Evropském domě.

Součástí výstavy je doprovodná akce: seminář Fotografie na Wikipedii v kontextu autorského práva, 14. listopadu 2017, 18:00 - 20:00 v Evropském domě. Akce je bezplatná, kapacita je však omezena, je nutné se registrovat.

V Praze byla výstava k vidění celkem třikrát, ale pokaždé jinou skupinou publika. V Národní technické knihovně ji mohli vidět především studenti nebo senioři v klubu Elpida. Naposledy byla v Galerii České zemědělské univerzity v Praze na Suchdole, kde nakonec proběhne doprovodná akce v podobě přednášky-workshopu "Píšeme Wikipedii", který je primárně určen pro zaměstnance a studenty ČZÚ, ale je otevřen i široké veřejnosti.

 .
 

Výstava EVROPA VE ŠKOLE
4. - 31. října 2017

Výstava nabízí ke zhlédnutí výtvarné a literární práce oceněné v soutěži evropských škol EVROPA VE ŠKOLE.

Mezinárodní soutěžní výtvarný a literární projekt Evropa ve škole představuje úspěšnou formu vzdělávání a výchovy k evropskému myšlení. Je určen dětem a mladým lidem od 5 do 21 let ze všech typů škol (včetně mateřských a uměleckých) a školských zařízení. Projekt je organizován nepřetržitě od roku 1953 ve 33 zemích, nejdříve pod názvem Den evropských škol, poté Evropa ve škole.

Vlastní výtvarná a literární soutěž se v České republice tradičně odvíjí postupovým způsobem od školních kol přes krajská kola a vrcholí kolem ústředním.

 .
 
 .

Výstava fotografií Evropské dědictví
23. června - 29. září 2017

Výstava nabízí ke zhlédnutí snímky 29 evropských pamětihodností, které od roku 2013 získaly označení „Evropské dědictví“. Zavede nás do různých evropských zemí na místa spjatá s dávnou i novější historií, kulturou, architekturou či průmyslem. Od archeologických nalezišť se přes středověké hrady dostaneme k folklórním tradicím a dalším důležitým milníkům evropských dějin. Během chvíle je tak možné navštívit klášter Cluny ve Francii, projít si Archiv Koruny aragonské ve Španělsku či dozvědět se něco více o proslulých gdaňských loděnicích v Polsku.

Původně mezivládní iniciativa 17 členských států Evropské unie ustavená v roce 2006 získala o pět let později širší rozměr. V roce 2011 Evropská komise oficiálně představila program opatření, které Rada Evropské unie a Evropský parlament přijaly pod názvem označení „Evropské dědictví“. Aktuálně byl rok 2018 vyhlášen Evropským rokem kulturního dědictví, v jehož rámci se budou po celé Evropě konat informační a vzdělávací akce, které mají mimo jiné vyzdvihnout význam evropské kultury a to, co může EU udělat v oblasti restaurování a digitalizace památek, infrastruktury, výzkumu a rozvoje dovedností.

Výstavu společně pořádají Zastoupení Evropské komise v České republice a Národní památkový ústav, který je současně národním koordinátorem ocenění v České republice. Označení „Evropské dědictví“ je součástí evropského programu Kreativní Evropa.

 .
 
 .

Návrat kopytníků do české krajiny
24. dubna - 20. června 2017

Velcí kopytníci byly po statisíce let součástí evropské přírody. A nejen to, patřili mezi klíčové „krajinné inženýry“, kteří ji významným způsobem ovlivňovali a v mnoha oblastech udržovali otevřený charakter krajiny. Od stepí, přes parkovité porosty až po světlé, řídké lesy. Poté, co člověk tři klíčové druhy velkých kopytníků – zubra, divokého koně a pratura - vyhubil ve volné přírodě nebo úplně, zastoupila jejich roli na několik staletí domácí zvířata. Jenže ta se intenzivním šlechtěním postupně stávala stále více závislá na péči člověka, a s tím i veškerá starost o otevřenou krajinu. Udržovat rozsáhlé luční porosty pastvou domácích zvířat nebo kosením tak začínalo tvořit čím dál větší zátěž pro rozpočty ochrany přírody. Navíc přes veškerou snahu člověkem řízený management krajiny nikdy nedokázal vytvořit tak jemnou mozaiku, jako přirozená pastva velkých kopytníků.
Čeští vědci se proto rozhodli ve spolupráci s ochranářskou společností Česká krajina nahradit dražší a horší způsob péče o přírodu tím levnějším a kvalitnějším. A vrátit do krajiny původní velké kopytníky. Inspirací pro ně byly projekty, které již nejméně tři desítky let běžely v některých zemích západní Evropy, především v Nizozemsku, Německu nebo Velké Británii. Díky podpoře z fondů Evropské unie, konkrétně Operačního programu životní prostředí, vznikl v České republice pilotní projekt přirozené pastvy velkých kopytníků v bývalém vojenském výcvikovém prostoru Milovice a u Benátek nad Jizerou. V lednu roku 2015 se tam objevilo první stádo divokých koní dovezených z anglického Exmooru. Na podzim téhož roku k nim přibyla skupina zpětně šlechtěných praturů z Nizozemska a o několik týdnů později zubři z několika polských rezervací a druhá skupina koní z Exmooru.
Projekt podpořený Evropskou unií se tak stal prvním na světě, kde se znovu objevily všechny tři druhy velkých kopytníků v rámci jedné rezervace. To vyvolalo obrovský, celosvětový zájem a o projektu referovala média na pěti kontinentech, včetně prestižních titulů jako New York Times, Washington Post, BBC, Der Standard a dalších. V historii České republiky se tak návrat velkých kopytníků stal vůbec světově nejznámějším projektem podpořeným z evropských peněz.
Financování ze strany Evropské unie nebylo jediným evropským rozměrem projektu. Od počátku fungoval díky spolupráci organizací z několika evropských zemí. Chov zubrů je součástí záchranného programu tohoto druhu, který koordinuje European Bison Conservation Center (EBCC), na návratu praturů se podílí nizozemská Taurus Foundation. Naprojektu spolupracovala celoevropská ochranářská organizace European Wildlife. Na jaře roku 2016 se v rezervaci podařilo všechny tři druhy rozmnožit, takže je vidět, že v bývalém vojenském prostoru našly výborné podmínky. O tento způsob péče o krajinu projevily zájem instituce ochrany přírody v dalších oblastech. Na jaře roku 2017 tak začne vznikat nová rezervace velkých kopytníků ve dvou lokalitách Národního parku Podyjí. Opět díky podpoře Evropské unie, tentokrát projektu Life.

 .
 
 .

Ne násilí na ženách
20. března - 28. dubna 2017

@Shutterstock
@Shutterstock

Výstava připravená Informačním centrem OSN v Praze ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice představuje vybrané práce z finálního kola evropské soutěže v tvorbě tiskových inzerátů proti násilí na ženách, která se uskutečnila v roce 2011. Výstava upozorňuje na palčivý problém všech společností světa a podněcuje Evropany, aby každý svým dílem přispěl k jeho odstranění.

 .
 
 .

Nad Sofií sněží - výstava fotografií Ivana Pastuchova
15. února - 15. března 2017

Výstava fotografií Ivana Pastuchova
Výstava fotografií Ivana Pastuchova

Bulharský kulturní institut v Praze, Velvyslanectví Bulharské republiky v ČR a Zastoupení Evropské komise v ČR společně organizují výstavu u příležitosti 9. ročníku Festivalu bulharských filmů.

Ivan Pastuchov se narodil v Sofii. V roce 1984 emigroval do Paříže, kde žije a pracuje dodnes. V roce 1992 objevil umění fotografie, které ho zaujalo svou vypovídající hodnotou okamžiku a svobodným pohledem na lidi a svět kolem. Kromě výstav v Paříži, Vídni a Sofii představil Bulharsko v Bruselu a v Habsburském paláci Výboru pro evropskou bezpečnost ve Vídni.

„V zimě 2012 Sofii na 24 hodin zcela zapadal sníh. Sníh se nepřestával sypat a já se dvěma fotoaparáty v podpaží vyrazil do ulic svého rodného města, které se rázem úplně proměnilo. Z několika set fotografií jsem na pražskou výstavu vybral čtyřicet, kterými bych chtěl i u místních návštěvníků vyvolat ten krásný pocit, co jsem měl, když mne Sofie schovala do své čisté, bílé náruče,“ prozradil fotograf a autor výstavy Ivan Pastuchov.