skip to content
 
 
 

Vyhlášení laureátů Ceny evropského občana 2021

 .
09/07/2021
 .

Cenu evropského občana, kterou udílí Evropský parlament, získalo za rok 2021 za Českou republiku Dobrovolnické centrum MUNI POMÁHÁ založené při Masarykově univerzitě.

 .
 .

Centrum vzniklo v březnu 2020 v reakci na epidemii koronaviru. Propojuje dobrovolníky s těmi, kteří pomoc potřebují a to nejen díky mobilní aplikací MUNI POMÁHÁ.  Pomoc v boji proti šíření epidemie a ve zvládání jejich důsledků nabízí i přes další dobrovolnické programy.

Cenou evropského občana ocenil v letošním roce Evropský parlament celkem 28 občanů a organizací ze všech členských států EU.

Do soutěže o Cenu evropského občana  se mohou občané, skupiny, sdružení nebo organizace přihlásit sami, nebo mohou nominovat někoho jiného.

Cenu evropského občana uděluje Evropský parlament od roku 2008 jednotlivcům, skupinám, sdružením nebo organizacím za jejich přínos v prosazování lepšího vzájemného porozumění a bližší integrace mezi občany a členskými státy, za podporu společných hodnot, zprostředkování přeshraniční nebo nadnárodní spolupráce v rámci Evropské unie, anebo za denní činnost, která konkrétně vyjadřuje hodnoty Listiny základních práv EU.

Cenu uděluje Kancelář Ceny evropského občana, složená z místopředsedů Evropského parlamentu, jeho bývalých předsedů a dalších významných osobností.

Předání ceny proběhne na národní úrovni v Praze v říjnu. Všichni evropští laureáti pak budou pozváni do Evropského parlamentu 9. listopadu 2021, kde proběhne slavnostní ceremonie.

Stránky dobrovolnického centra MUNI pomáhá