skip to content

Cookies na webu EU

Na webových stránkách EU používáme cookies, abychom je mohli stále zlepšovat. Pokud nechcete cookies na Vašem prohlížeči, změňte si, prosím, své nastavení.

Pokračovat
 
 
 

Deváté volební období 2019 - 2024

Hynek Blaško

01/07/2019

Hynek Blaško
(SPD/ ID) – generálmajor v záloze, politik. Narodil se 15. července 1955 v Praze. Vystudoval Vysokou vojenskou školu pozemního vojska ve Vyškově a Vojenskou akademii v Brně. V roce 1994 vystudoval vojenskou akademii Bundeswehru v Německu. Působil v Československé armádě v době socialismu a také i v Armádě České republiky. Dne 8. května 2006 byl jmenován generálmajorem.  

Ivan David

02/07/2019

SPD/ ID) – lékař. Narozen 24. září 1952 v Praze. Vystudoval gymnázium a 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval ve Výzkumné psychiatrické laboratoři Psychiatrické kliniky, na Protialkoholním oddělení 2. fakultní nemocnice v Praze a ve Výzkumném ústavu psychiatrickém (dnes Psychiatrické centrum Praha). Vojenskou službu vykonával jako lékař pluku v Lounech. V roce 1991 dosáhl hodnosti „CSc.“ a bylo mu umožněno složit druhou atestaci z psychiatrie.

Martina Dlabajová

03/07/2019

Martina Dlabajová
(ANO 2011/ RENEW EUROPE) – podnikatelka a politička Narozena 26. července 1976 ve Zlíně. Vystudovala politické vědy se specializací na Evropskou unii na univerzitě v italské Padově. V Itálii založila také svoji první firmu zabývající se mezinárodním a projektovým poradenstvím a další společnosti založila a řídila v České republice, na Slovensku a v Bulharsku. Několik let pracovala jako koordinátorka zastoupení Zlínského a Olomouckého kraje při Evropské unii. V roce 2014 byla poprvé zvolena do Evropského parlamentu jako nezávislá kandidátka za hnutí ANO. 

Markéta Gregorová

04/07/2019

Markéta Gregorová
(Piráti/ GREENS-EFA) - politička. Narozena 14. ledna 1993 v Mostě. Je členkou Pirátů, europoslankyní, 1. místopředsedkyní krajského sdružení Pirátů v Jihomoravském kraji a předsedkyní Evropské pirátské strany. Pochází z Mostu, od září 2012 žila v Brně, nyní se přestěhovala do Bruselu. V lednu 2016 získala bakalářský titul na Masarykově univerzitě v Brně v oborech Mezinárodní vztahy a Evropská studia.

Martin Hlaváček

05/07/2019

Martin Hlaváček
(ANO 2011/ Renew Europe Group) – zemědělský ekonom. Narozen 14. ledna 1980 v Praze. Je zemědělský ekonom. Absolvoval Českou zemědělskou univerzitu v Praze, Diplomatickou akademii Ministerstva zahraničních věcí ČR a v roce 2002 studoval také ve Španělsku na Universidad de Sevilla. Po studiu působil jako diplomat, nejprve na české ambasádě v řeckých Aténách, poté  přešel na Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde vedl úsek zemědělství a životního prostředí.

Dita Charanzová

06/07/2019

Dita Charanzová
(ANO 2011/ Renew Europe Group) - diplomatka. Narozena 30. dubna 1975 v Praze. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze a později absolvovala i diplomatickou akademii v Madridu. V r. 2001 obhájila disertační práci na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V letech 2000 - 2009 působila v diplomatických službách České re-publiky, kdy se podílela na přípravách přístupu ČR do EU, během předsednictví vedla výbor Rady EU pro obchodní politiku a na stálém zastoupení ČR v EU měla na starosti vedení týmu pro obchodní a rozvojovou politiku. 

Ondřej Knotek

07/07/2019

Ondřej Knotek
(ANO 2011/ Renew Europe Group) – průmyslový manažer. Narozen 31. srpna 1984 v Sušicích. Od dětství žil v Mariánských Lázních, ve městě také absolvoval gymnázium. Následně vystudoval chemické inženýrství na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. Poté působil rok u Policie ČR, nejprve jako hlídkový policista a poté jako kriminalista v protidrogovém oddělení. 

Marcel Kolaja

08/07/2019

Marcel Kolaja
(Piráti/ Greens -EFA) – politik. Narozen 29. června 1980 v Moravské Třebové. Je členem Pirátů, europoslancem, místopředsedou Evropského parlamentu. Pochází z Moravské Třebové. V roce 2003 získal bakalářský titul v oboru informatiky na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně. V soukromé sféře pracoval jako manažer v softwarové firmě a expert na Open Source technologie.

Kateřina Konečná

09/07/2019

Kateřina Konečná
(KSČM/ GUE-NGL) - politička. Narozena 20. ledna 1981 v Novém Jičíně. V r. 1999 nastoupila na Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde studovala obor Hospodářská politika a správa, po zvolení do poslanecké sněmovny přešla na kombinované studium Veřejné ekonomie a správy, které zakončila v r. 2003 titulem bakalář. V r. 2009 získala titul inženýr na Vysoké škole finanční a správní. 

Ondřej Kovařík

10/07/2019

Ondřej Kovařík
(ANO 2011/ Renew Europe Group) - diplomat, politik. Narozen 21. srpna 1980 v Kyjově. Vystudoval mezinárodní obchod, mezinárodní studia a diplomacii na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze. Později absolvoval mezinárodní program v oblasti managementu veřejné správy, regionálního rozvoje a programů EU na Ecole Nationale D´Administration ve Štrasburku a v Paříži.

Radka Maxová

11/07/2019

Radka Maxová
(ANO 2011/ Renew Europe Group) - manažerka. Narozena 2. prosince 1968 v Pardubicích. Po absolvování Gymnázia Dašická v Pardubicích vystudovala na Fakultě potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologická v Praze obor Technologie masa a konzervárenství. Následně pracovala jako učitelka odborných předmětů na Integrované střední škole v Chrudimi.

Luděk Niedermayer

12/07/2019

Luděk Niedermayer
(TOP 09 + STAN/ EPP) - ekonom. Narozen 13. března 1966 v Brně.  V r. 1989 absolvoval obor teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita).  V r. 1991 nastoupil do centrální banky, kde se v roce 1996 se stal členem Bankovní rady České národní banky (ČNB).

Mikuláš Peksa

13/07/2019

Mikuláš Peksa
(Piráti / GREENS-EFA) – politik. Narozen 18. června 1986 v Praze. Vystudoval Biofyziku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a v průběhu studia se specializoval na využití jaderné magnetické rezonance, později pracoval jako výzkumný pracovník a softwarový vývojář.     

Stanislav Polčák

14/07/2019

Stanislav Polčák
(TOP 09 + STAN/ EPP) - advokát. Narozen 21. února 1980 ve Slavičíně. V r. 2003 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, v r. 2004 zde získal doktorát práv v oboru veřejné právo. V r. 2007 složil advokátní zkoušky. V r. 2002 byl zvolen do zastupitelstva města Vysoké Pole, jehož se stal o čtyři roky později místostarostou.

Jiří Pospíšil

15/07/2019

Jiří Pospíšil
(STAN-TOP 09/ EPP) - politik. Narozen 24. listopadu 1975 v Chomutově. Po absolvování Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni pracoval jako odborný asistent na Katedře správního práva Západočeské univerzity. V letech 1994–1998 byl členem ODA. V roce 1998 vstoupil do ODS. V letech 2000–2004 byl členem Zastupitelstva Plzeňského kraje.

Michaela Šojdrová

16/07/2019

Michaela Šojdrová
(KDU-ČSL/ EPP) - politička. Narozena 28. října 1963 ve Zlíně. V r. 1987 absolvovala Zahradnickou fakultu VŠZ v Brně, obor sadovnictví – krajinářství. V r. 1992 ukončila studium francouzštiny všeobecnou státní jazykovou zkouškou na Jazykové škole ve Zlíně a začala učit francouzštinu. V letech 1996 - 2010 byla čtyřikrát zvolena do Poslanecké sněmovny PČR, kde působila po celou dobu jako členka a místopředsedkyně výboru pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Evžen Tošenovský

17/07/2019

Evžen Tošenovský
(ODS/ ECR) - politik. Narozen 26. února 1956 v Ostravě. Vystudoval Ekonomickou fakultu VŠB, obor systémové inženýrství. Jako matematik-analytik pracoval v letech 1975-1991 ve Vítkovicích (později a.s.) a v letech 1991-1993 ve firmě PIKE Electronic. Do politiky vstoupil v r. 1990, kdy byl zvolen zastupitelem města Ostrava za OF. V letech 1993-2000 byl primátorem města Ostravy, v letech 2000 - 2008 hejtmanem Moravskoslezského kraje.

Alexandr Vondra

18/07/2019

Alexandr Vondra
(ODS/ ECR) – politik. Narozen 17. srpna 1961 v Praze. V roce 1984 absolvoval geografii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Brzy se zapojil do práce v demokratické opozici. Společně s Jáchymem Topolem a Ivanem Lamperem vydával samizdatový časopis Revolver revue. Od poloviny 80. let udržoval kontakty s disidenty v Maďarsku, Polsku a Litvě. V roce 1989 byl mluvčím Charty 77 a jedním z autorů petice Několik vět a v listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra.
Veronika Vrecionová
(ODS/ ECR) – Poslankyně Evropského parlamentu, předsedkyně Spolku pro obnovu venkova. Narozena v roce 1965 v Českých Budějovicích. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou, v lednu 1990 začala pracovat v oddělení zahraničního protokolu Kanceláře prezidenta republiky, poté působila mj. v nadaci Patriae, kde měla na starosti organizaci politických vzdělávacích akcí. V roce 2006 byla zvolena starostkou obce Přezletice, svůj mandát obhájila i po komunálních volbách v roce 2010.

Jan Zahradil

20/07/2019

Jan Zahradil
(ODS/ ECR) - politik. Narozen 30. března 1963 v Praze. Vystudoval pražskou VŠCHT, specializaci na vodní a přírodní technologie. Po roce 1989 byl zvolen poslancem Federálního shromáždění za OF a později za ODS. Působil jako poradce premiéra pro zahraniční záležitosti a vedl oddělení pro evropskou integraci na Úřadu vlády. V r. 1998 se stal poslancem a až do r. 2006 působil také jako stínový ministr ODS pro zahraniční věci. Zastupoval ČR v Konventu o budoucnosti Evropské unie.

Tomáš Zdechovský

21/07/2019

Tomáš Zdechovský
(KDU-ČSL/ EPP) – europoslanec, podnikatel. Narozen 2. listopadu 1979 v Havlíčkově Brodě. V r. 2003 absolvoval bakalářský obor politická komunikace na Papežské salesiánské univerzitě v Římě, r. 2004 magisterské obory pastoračně sociální asistent a pedagog volného času na TF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a v r. 2008 magisterský obor mediální studia a žurnalistika na MUNI v Brně.