Съвет на председателите на делегации

Съветът на председателите на делегации (СПД) е политическият орган на Европейския парламент, който координира работата на 44-те постоянни делегации на Парламента.

СПД следи делегациите да работят ефикасно и в координация с другите структури на Парламента. Неговите редовни заседания предоставят форум за обсъждане на общите проблеми и предизвикателства пред делегациите.

Състав и председателство

Членовете на СПД са председателите на 44-те постоянни делегации на Парламента и на 3-те комисии, които работят в областта на международните отношения, а именно комисията по външни работи (AFET), комисията по развитие (DEVE) и комисията по международна търговия (INTA).

Един от 44-те председатели на делегации бива избран да бъде председател на СПД. Той или тя заема поста за срок от две години и половина, т.е. половината от петгодишния законодателен мандат на Европейския парламент.

Изготвяне на график

Заседанията на Съвета на председателите на делегации обикновено се провеждат във вторниците по време на пленарните заседания в Страсбург.

Два пъти годишно СПД планира графика на заседанията на делегациите за следващото полугодие. По време на този процес се провеждат консултации с комисиите AFET, INTA и DEVE.

При изготвянето на графика СПД работи с паралелен политически орган, който упражнява надзор върху работата на комисиите, а именно - със Съвета на председателите на комисии. Те проверяват заедно дали графиците на делегациите и комисиите се допълват и дали са съобразени с общия график на Европейския парламент.

Вземат се предвид и предстоящите дейности, насочени към подкрепа на демокрацията и правата на човека извън ЕС.

Председателският съвет на Парламента - група, включваща председателя на Европейския парламент и председателите на политическите групи, - отговаря за одобряването на графика на делегациите.

Роля в координирането

Съветът на председателите на делегации се координира с други политически органи в Европейския парламент по редица въпроси освен графика.

Той отправя до Председателския съвет препоръки за работата на делегациите.

Бюрото на Парламента - друг политически орган, съставен от председателя и заместник-председателите на Европейския парламент - понякога възлага на СПД определени задачи.

СПД препоръчва най-добри практики за работата на тези различни органи, и приема общи подходи и насоки за дейностите на делегациите.

А чрез работата си с комисиите той гарантира също, че парламентарните комисии и делегации продължават да се съгласуват помежду си. Това от своя страна засилва приноса на Европейския парламент към външната политика на ЕС.

Членове