Видове делегации

Всички делегации на Европейския парламент развиват връзки с парламентаристи в други държави, региони и организации, но как точно и кога се срещат с тях, зависи от вида на делегацията.

Парламентарни асамблеи

Определени делегации участват в „парламентарни асамблеи" - редовни официални заседания, на които се срещат избрани представители от няколко парламента. Делегацията на Европейския парламент е само една от различните делегации в тези асамблеи.

В повечето случаи делегацията на Европейския парламент е най голямата отделна делегация в рамките на асамблеята, като броят на членовете на Европейския парламент е около половината от общия брой на делегатите. В някои случаи представителите на Европейския парламент са малцинство от общия брой делегати.

Понастоящем 5 от общо 44-те делегации на Европейския парламент участват в парламентарни асамблеи.

Междупарламентарни комитети

Делегациите на Европейския парламент в междупарламентарните „комитети" се срещат с колегите си в рамките на редовни официални заседания. Повечето от тези междупарламентарни комитети са двустранни: те включват Европейския парламент и друга делегация, обикновено от една държава.

В зависимост от редица фактори, междупарламентарните комитети могат да се наричат „парламентарни комитети за асоцииране", „комитети за парламентарно сътрудничество", „съвместни парламентарни комитети" или „парламентарни комитети по стабилизиране и асоцииране".

Всички тези комитети са създадени чрез двустранни споразумения между ЕС и съответните партньори. Заседанията следват строг „процедурен правилник".

Понастоящем Европейският парламент има 15 делегации, които участват в 23 парламентарни комитета. Примери за това са Делегацията в Съвместния парламентарен комитет ЕС - Мексико (D-MX) и Делегацията в Парламентарния комитет за асоцииране ЕС - Украйна (D-UA).

Други междупарламентарни делегации

Най-голямата група делегации съсредоточават вниманието си върху „връзките с" друга държава, а понякога - с група от държави.

Тези делегации се срещат със своите колеги законодатели в рамките на редовни „междупарламентарни заседания". Честотата на тези заседания може да варира съгласно графиците и възможностите на двамата партньори. Тези заседания не следват специални правила, а спазват общите разпоредби за делегациите, определени от Европейския парламент.

Повечето от делегациите на Европейския парламент - около 25 от общо 44 - попадат в тази категория междупарламентарни делегации. Ето два примера: Делегацията за връзки с Япония (D-JP) и Делегацията за връзки с Канада (D-CA).