Konference předsedů delegací

Konference předsedů delegací (Conference of Delegation Chairs - CDC) je politický orgán Evropského parlamentu, který koordinuje práci jeho 44 stálých delegací. Konference zajišťuje, aby delegace pracovaly efektivně a v koordinaci s jinými strukturami Parlamentu. Na jejích pravidelných schůzích se diskutuje o otázkách a výzvách, které jsou společné pro všechny delegace.

Složení a předseda

Konference předsedů delegací je složena z předsedů 44 stálých delegací a tří výborů příslušných pro mezinárodní vztahy, tj. Výboru pro zahraniční věci (AFET), Výboru pro rozvoj (DEVE) a Výboru pro mezinárodní obchod (INTA).

Předseda konference je volen ze 44 předsedů delegací. Svou funkci zastává dva a půl roku, tj. polovinu pětiletého volebního období Parlamentu.

Plánování

Schůze Konference předsedů delegací se obvykle konají v úterý během zasedání ve Štrasburku.

Konference dvakrát ročně připravuje harmonogram schůzí delegací na příštích šest měsíců. Při jeho přípravě jsou konzultovány výbory AFET, INTA a DEVE.

Na harmonogramu spolupracuje konference s paralelním politickým orgánem, který vykonává dohled nad prací výborů - s Konferencí předsedů výborů. Společně ověřují kompatibilitu pracovních harmonogramů delegací a výborů a jejich soulad s celkovým kalendářem Evropského parlamentu.

Zohledňují také nadcházející akce a činnosti na podporu demokracie a lidských práv mimo EU.

Kalendář delegací schvaluje Konference předsedů tvořená předsedou EP a předsedy politických skupin.

Koordinační úloha

Konference předsedů delegací koordinuje s ostatními politickými orgány Evropského parlamentu nejen pracovní harmonogram, ale i řadu dalších záležitostí.

Předkládá doporučení Konferenci předsedů k práci delegací.

Předsednictvo Parlamentu, což je další politický orgán složený z předsedy a místopředsedů EP, někdy konferenci pověřuje určitými úkoly.

Konference předsedů delegací podporuje osvědčené postupy v práci těchto různých orgánů a za tímto účelem přijímá obecné strategie a pokyny pro práci delegací.

Skrze spolupráci s výbory také zajišťuje soulad činností výborů a delegací. Tímto způsobem posiluje příspěvek Evropského parlamentu k zahraniční politice.

Členové