Please fill this field

Druhy delegací

Všechny delegace Evropského parlamentu navazují vztahy s poslanci jiných zemí, regionů či organizací. Jak a kde se delegace scházejí, se odvíjí od jejich druhu.

Parlamentní shromáždění

Jedna skupina delegací se účastní parlamentních shromáždění, což jsou pravidelná oficiální setkání volených zástupců několika parlamentů. Delegace Evropského parlamentu je na těchto shromážděních jen jedním z vícera účastníků.

Ve většině případů je delegace Evropského parlamentu největší delegací na shromáždění a počet poslanců EP představuje přibližně polovinu celkového počtu delegátů. V několika případech však zástupci Evropského parlamentu tvoří z celkového počtu delegátů menšinu.

V současné době se parlamentních shromáždění účastní 5 z celkových 44 delegací Evropského parlamentu.

Meziparlamentní výbory

Další skupinu tvoří delegace Evropského parlamentu, které se se svými protějšky setkávají na pravidelných oficiálních setkáních meziparlamentních výborů. Většina meziparlamentních výborů má dvoustrannou povahu, tj. sdružuje Evropský parlament a jednu další delegaci, obvykle z jediné země.

Meziparlamentní výbory se podle okolností nazývají „parlamentní výbory pro přidružení", „výbory pro parlamentní spolupráci", „smíšené parlamentní výbory" nebo „parlamentní výbory pro stabilizaci a přidružení".

Všechny tyto výbory byly vytvořeny dvoustrannými smlouvami mezi EU a příslušným partnerem. Jejich zasedání se řídí přísnými jednacími řády.

Evropský parlament má v současné době 15 delegací účastnících se 23 parlamentních výborů. Příkladem je Delegace ve smíšeném parlamentním výboru EU-Mexiko (D-MX) a Delegace v Parlamentním výboru pro přidružení EU-Ukrajina (D-UA).

Ostatní meziparlamentní delegace

Největší skupina delegací se zaměřuje na vztahy s určitou zemí nebo skupinou zemí.

Tyto delegace se scházejí se svými kolegy zákonodárci na řádných „meziparlamentních schůzích". Četnost těchto schůzí se liší podle harmonogramů a časových možností obou partnerů. Tyto schůze nemají vlastní jednací řád, ale vztahují se na ně obecná pravidla pro delegace Evropského parlamentu.

Většina delegací Evropského parlamentu - zhruba 25 z celkového počtu 44 - spadá do této kategorie meziparlamentních delegací. Příkladem je Delegace pro vztahy s Japonskem (D-JP) a Delegace pro vztahy s Kanadou (D-CA).