Seznam delegací podle druhu

Smíšené parlamentní výbory
Jiné meziparlamentní delegace