Delegationsformandskonferencen

Delegationsformandskonferencen (CDC) er det politiske organ i Europa-Parlamentet, som koordinerer arbejdet i Parlamentets 44 stående delegationer.

CDC sikrer, at delegationerne arbejder effektivt og samordnet med Parlamentets øvrige strukturer. Dens regelmæssige møder udgør et forum, hvor delegationernes fælles anliggender og udfordringer kan drøftes.

Sammensætning og formandskab

Konferencens medlemmer er formændene for Parlamentets 44 stående delegationer og de 3 udvalg, der arbejder med internationale forbindelser, Udenrigsudvalget (AFET), Udviklingsudvalget (DEVE) og Udvalget om International Handel (INTA).

En af de 44 delegationsformænd vælges som formand for konferencen. Den pågældende har en mandatperiode på to et halvt år - dvs. halvdelen af Europa-Parlamentets femårige valgperiode.

Planlægning

Delegationsformandskonferencens møder finder sædvanligvis sted om tirsdagen under mødeperioderne i Strasbourg.

CDC planlægger to gange årligt programmet for de næste seks måneders delegationsmøder. AFET, INTA og DEVE høres under denne proces.

Ved udarbejdelsen af tidsplanen arbejder CDC sammen med et tilsvarende politisk organ, der fører tilsyn med udvalgenes arbejde, nemlig Udvalgsformandskonferencen. De kontrollerer sammen, at delegationernes og udvalgenes tidsplaner passer sammen, og at de er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets årskalender.

Forestående aktiviteter med sigte på at støtte demokrati og menneskerettigheder uden for EU tages også med i betragtning.

Parlamentets Formandskonference, en gruppe bestående af formanden for Europa-Parlamentet og formændene for de politiske grupper, er ansvarlig for at godkende delegationernes kalender.

Koordinerende rolle

Delegationsformandskonferencen koordinerer en række spørgsmål med andre politiske organer i Europa-Parlamentet ud over mødekalenderen.

Den afgiver henstillinger om delegationernes arbejde til Formandskonferencen.

Parlamentets Præsidium - et andet politisk organ, der består af Europa-Parlamentets formand og næstformænd - anmoder sommetider CDC om at udføre visse opgaver.

CDC slår til lyd for bedste praksis i disse forskellige organers arbejde ved at indføre fælles tilgange til og retningslinjer for delegationernes aktiviteter.

Ved at arbejde sammen med udvalgene sikrer CDC også, at Parlamentets udvalg og delegationer til stadighed holder sig på linje med hinanden. Dette styrker igen Europa-Parlamentets bidrag til EU's udenrigspolitik.

Medlemmer