Delegationstyper

Alle Europa-Parlamentets delegationer skaber kontakt til parlamentarikere i andre lande, regioner og organisationer. Mødestedet og måden, hvorpå de mødes, afhænger imidlertid af delegationstypen.

Parlamentariske forsamlinger

En gruppe delegationer deltager i "parlamentariske forsamlinger", som er regelmæssige, formelle møder, der samler folkevalgte politikere fra forskellige parlamenter. Europa-Parlamentets delegation er blot én af mange til disse forsamlinger.

I de fleste tilfælde er Europa-Parlamentets delegation den største delegation ved forsamlingen med et medlemsantal (MEP'er), som svarer til omkring halvdelen af det samlede antal delegerede. Kun i få tilfælde udgør Europa-Parlamentets repræsentanter et mindretal af det samlede antal delegerede.

På nuværende tidspunkt deltager 5 ud af Europa-Parlamentets 44 delegationer i parlamentariske forsamlinger.

Interparlamentariske udvalg

Europa-Parlamentets delegationer til interparlamentariske "udvalg" møder deres modparter ved regelmæssige og formelle møder. De fleste af disse interparlamentariske udvalg er bilaterale: De omfatter Europa-Parlamentet og én anden delegation, som regel fra et enkelt land.

Interparlamentariske udvalg kan kaldes "parlamentariske associeringsudvalg", "parlamentariske samarbejdsudvalg", "blandede parlamentariske udvalg" eller "parlamentariske stabiliserings- og associeringsudvalg", afhængig af en række faktorer.

Alle disse udvalg er nedsat gennem bilaterale aftaler mellem EU og den pågældende partner. Møderne følger en nøje "forretningsorden".

Europa-Parlamentet har i øjeblikket 15 delegationer, som deltager i 23 parlamentariske udvalg. Eksempler på dette er Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Mexico (D-MX) og Delegationen til Det Parlamentariske Associeringsudvalg EU-Ukraine (D-UA).

Andre interparlamentariske delegationer

Den største gruppe af delegationer fokuserer på "forbindelserne med" et andet land, eller nogle gange med en gruppe af lande.

Disse delegationer mødes med deres lovgivende modparter på ordinære "interparlamentariske møder". Hyppigheden af disse møder kan variere, afhængig af de to partneres tidsplaner og disponibilitet. Disse møder har ikke deres egne regler, selv om de stadig er underlagt de generelle "bestemmelser" for delegationer, som er fastsat af Europa-Parlamentet.

De fleste af Europa-Parlamentets delegationer - omkring 25 ud af de i alt 44 - hører under denne kategori af interparlamentariske delegationer. To eksempler på dette er Delegationen for Forbindelserne med Japan (D-JP) og Delegationen for Forbindelserne med Canada (D-CA).