Διακοινοβουλευτικές συνεδριάσεις

A summary of Inter-parliamentary meetings held during the European Parliament's 8th term (2014-2019) can be found in the delegation's archives.