Μήνυμα καλωσορίσματος από την Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Αγαπητοί βουλευτές, εταίροι και φίλοι,

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί, ανά τον κόσμο, σημείο αναφοράς για τις αξίες και τις κατευθυντήριες αρχές της. Υπερασπιζόμαστε ενωμένοι μια ειρηνική, δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς παγκόσμια τάξη που βασίζεται σε κανόνες.

Οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι, δεσμεύονται να κάνουν τη φωνή των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ακούγεται διεθνώς, αντικατοπτρίζοντας τις αξίες και τα στρατηγικά μας συμφέροντα.

Χάρη στο έργο των αντιπροσωπειών, συνεχίζουμε τον διάλογο με τους εταίρους μας από τρίτες χώρες, επιδιώκοντας κοινή ευημερία και ειρήνη για τους πολίτες μας, ιδίως μέσω της ενίσχυσης της δημοκρατίας και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένη για τον σημαντικό ρόλο της κοινοβουλευτικής διπλωματίας στη διαμόρφωση και την επιδίωξη, με τη μεγαλύτερη δυνατή συνοχή και αξιοπιστία, των στόχων των ευρωπαϊκών εξωτερικών πολιτικών.

Στις σελίδες του παρόντος ιστοτόπου θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας, τις αποστολές μας και την ιστορία μας. Περιγράφονται συνεδριάσεις στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο, καθώς και στο εξωτερικό, και παρουσιάζουμε χρονοδιάγραμμα των δραστηριοτήτων και σύνοψη των σχετικών ψηφισμάτων του Κοινοβουλίου.

Ενώ η κρίση του κορονοϊού έχει περιορίσει πολλές από τις διακοινοβουλευτικές συναντήσεις μας, συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στις χώρες και περιοχές εταίρους μας. Μέχρι να αρχίσουμε να ξανασυναντάμε τους εταίρους μας, ελπίζουμε ότι οι σελίδες αυτές θα καταδείξουν τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι αντιπροσωπίες στη σύνδεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τον κόσμο.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Πρόεδρος της Διάσκεψης των Προέδρων των Αντιπροσωπειών

Επόμενες συνεδριάσεις

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ - Λατινικής Αμερικής


Στρασβούργο : SDM - SDM-S1

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με το Ιράκ


Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Βραζιλίας


Βρυξέλλες : PHS - P4B001

Τακτική συνεδρίαση

Αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Εταιρικής Σχέσης ΕΕ-Ηνωμένου Βασιλείου


Βρυξέλλες : ASP - A1E-2

Τακτική συνεδρίαση
D-UK Ordinary Delegation Meeting