Κατάλογος αντιπροσωπειών ανά τύπο

Μικτές Κοινοβουλευτικές Επιτροπές (ΜΚΕ)
Λοιπές διακοινοβουλευτικές επιτροπές