Delegatsioonide juhtide konverents

Delegatsioonide juhtide konverents (CDC) on Euroopa Parlamendi poliitiline organ, mis kooskõlastab parlamendi 44 alalise delegatsiooni tööd.

Konverents tagab, et delegatsioonid töötavad tõhusalt ja parlamendi muude struktuuridega kooskõlastatult. Selle korrapärastel koosolekutel arutatakse delegatsioonide ühiseid teemasid ja probleeme.

Koosseis ja esimees

Delegatsioonide juhtide konverentsi kuuluvad parlamendi 44 alalise delegatsiooni juhid ning kolme rahvusvaheliste suhetega tegeleva parlamendikomisjoni (st väliskomisjoni ehk AFETi, arengukomisjoni ehk DEVE ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ehk INTA) esimehed.

Üks 44 delegatsioonijuhist valitakse konverentsi esimeheks. Ta on sellel ametikohal kaks ja pool aastat ehk pool Euroopa Parlamendi viieaastasest ametiajast.

Töökava

Delegatsioonide juhtide konverentsi koosolekud toimuvad tavaliselt Strasbourgi osaistungjärgu teisipäeval.

Kaks korda aastas koostab konverents järgmise kuue kuu jooksul toimuvate delegatsioonide koosolekute ajakava. Seejuures konsulteeritakse väliskomisjoni, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni ja arengukomisjoniga.

Ajakava koostamisel teeb konverents koostööd komisjonide esimeeste konverentsiga, mis on parlamendikomisjonide tööd haldav paralleelne poliitiline organ. Koos hoolitsetakse selle eest, et delegatsioonide ja komisjonide kohtumiste ajakavad oleksid üksteist täiendavad ning sobiksid kokku Euroopa Parlamendi üldise töökavaga.

Arvesse võetakse ka demokraatia ja inimõiguste toetamiseks väljaspool ELi kavandatavaid tegevusi.

Delegatsioonide tegevuse ajakava peab heaks kiitma parlamendi esimeeste konverents, kuhu kuuluvad Euroopa Parlamendi president ja fraktsioonide esimehed.

Koordineeriv roll

Delegatsioonide juhtide konverents kooskõlastab delegatsioonide tegevust teiste Euroopa Parlamendi poliitiliste organitega ka muus osas peale ajakava.

Näiteks annab see esimeeste konverentsile delegatsioonide töö kohta soovitusi.

Mõnikord annab ka parlamendi juhatus - Euroopa Parlamendi presidendist ja asepresidentidest koosnev poliitiline organ - delegatsioonide juhtide konverentsile teatavaid ülesandeid.

Delegatsioonide juhtide konverents toetab parimate tavade järgimist eri organite töös ning töötab delegatsioonide jaoks välja ühtseid käsitusi ja suuniseid.

Komisjonidega koos hoolitsetakse ka selle eest, et parlamendi komisjonid ja delegatsioonid tegutseksid üksteisega koordineeritult. Nii tugevdatakse Euroopa Parlamendi osatähtsust ELi välispoliitikas.

Liikmed