Delegatsioonide juhtide konverentsi esimehe tervitussõnum

Lugupeetud parlamendiliikmed, partnerid ja sõbrad

Euroopa Liidu väärtused ja juhtmõtted on eeskujuks kogu maailmale. Me oleme ühinenud, et kaitsta rahumeelset, õiglast, kaasavat ja reeglipärast maailmakorda.

Euroopa Liidu kodanike valitud esindajatena on Euroopa Parlamendi liikmete kohus teha oma valijate hääl rahvusvahelisel tasandil kuuldavaks, kajastades meie väärtusi ja strateegilisi huve.

Delegatsioonide kanda on dialoog meie partneritega kolmandate riikide seas, et saavutada üldine rahu ja heaolu, ning seda eelkõige demokraatia tugevdamise ja inimõiguste austamise kaudu.

Olen veendunud, et parlamentaarsel diplomaatial on tähtis roll - järjekindlalt ja usaldusväärselt toetada Euroopa välispoliitika eesmärkide kujundamist ja järgimist.

Sellest rubriigist leiate lisateavet meie tegevuse, ülesande ja ajaloo kohta. Kirjeldatakse nii Brüsselis ja Strasbourgis kui ka välismaal toimuvaid kohtumisi ning esitatakse tegevuse ajakava ja kokkuvõte sellega seotud parlamendi resolutsioonidest.

Kuigi koroonaviiruse kriis on meid sundinud mitmeid parlamentidevahelisi kohtumisi ära jätma, jätkame me oma partnerriikide ja -piirkondade olukorra jälgimist. Loodame, et senikaua, kuni me ei saa oma partneritega uuesti kohtuda, annavad need leheküljed tunnistust delegatsioonide olulisest rollist Euroopa Parlamendi rahvusvahelistes suhetes.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Delegatsioonide juhtide konverentsi esimees
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg

Järgmised koosolekud

Delegatsioon Euronesti parlamentaarses assamblees


Brüssel : JAN - 6Q2

Seminar
EURONESTI PARLAMENTAARNE ASSAMBLEE - ECON-KOMISJONI SEMINAR ELAMUMAJANDUSE TEEMAL

Delegatsioon ELi–Tšiili parlamentaarses ühiskomisjonis


Brüssel : ASP - A1E-2

Korraline koosolek

Delegatsioon Iisraeliga suhtlemiseks


Brüssel : ASP - A5G-2

Korraline koosolek
KOHTUMINE IISRAELI PIIRKONDLIKU KOOSTÖÖ MINISTRI ISSAWI FREJGA

Delegatsioon ELi–Montenegro parlamentaarses stabiliseerimis- ja assotsieerimiskomitees


Brüssel : ASP - A1G-3

EP LIIKMEGA
20th EU-Montenegro SAPC meeting


Brüssel : ASP - A1G-3

EP LIIKMEGA
20th EU-Montenegro SAPC meeting