Delegatsioonide juhtide konverentsi esimehe tervitussõnum

Lugupeetud parlamendiliikmed, partnerid ja sõbrad

Euroopa Liidu väärtused ja juhtmõtted on eeskujuks kogu maailmale. Me oleme ühinenud, et kaitsta rahumeelset, õiglast, kaasavat ja reeglipärast maailmakorda.

Euroopa Liidu kodanike valitud esindajatena on Euroopa Parlamendi liikmete kohus teha oma valijate hääl rahvusvahelisel tasandil kuuldavaks, kajastades meie väärtusi ja strateegilisi huve.

Delegatsioonide kanda on dialoog meie partneritega kolmandate riikide seas, et saavutada üldine rahu ja heaolu, ning seda eelkõige demokraatia tugevdamise ja inimõiguste austamise kaudu.

Olen veendunud, et parlamentaarsel diplomaatial on tähtis roll - järjekindlalt ja usaldusväärselt toetada Euroopa välispoliitika eesmärkide kujundamist ja järgimist.

Sellest rubriigist leiate lisateavet meie tegevuse, ülesande ja ajaloo kohta. Kirjeldatakse nii Brüsselis ja Strasbourgis kui ka välismaal toimuvaid kohtumisi ning esitatakse tegevuse ajakava ja kokkuvõte sellega seotud parlamendi resolutsioonidest.

Kuigi koroonaviiruse kriis on meid sundinud mitmeid parlamentidevahelisi kohtumisi ära jätma, jätkame me oma partnerriikide ja -piirkondade olukorra jälgimist. Loodame, et senikaua, kuni me ei saa oma partneritega uuesti kohtuda, annavad need leheküljed tunnistust delegatsioonide olulisest rollist Euroopa Parlamendi rahvusvahelistes suhetes.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Delegatsioonide juhtide konverentsi esimees
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg

Järgmised koosolekud

Delegatsioon Euroopa – Ladina-Ameerika parlamentaarses assamblees


Strasbourg : SDM - SDM-S1

Korraline koosolek

Delegatsioon Iraagiga suhtlemiseks


Brüssel : ASP - A1E-2

Korraline koosolek

Delegatsioon Brasiilia Liitvabariigiga suhtlemiseks


Brüssel : PHS - P4B001

Korraline koosolek

Delegatsioon ELi-Ühendkuningriigi parlamentaarses partnerlusassamblees


Brüssel : ASP - A1E-2

Korraline koosolek
D-UK Ordinary Delegation Meeting