Valtuuskuntien tyypit

Kaikki Euroopan parlamentin valtuuskunnat hoitavat suhteita EU:n ulkopuolisten maiden, alueiden tai organisaatioiden edustuslaitosten jäseniin. Miten tämä tapahtuu ja missä he kokoontuvat, vaihtelee valtuuskunnan tyypin mukaan.

Parlamentaariset edustajakokoukset

On valtuuskuntia, jotka osallistuvat parlamentaarisiin edustajakokouksiin eli säännöllisiin, virallisiin kokouksiin, joissa monien parlamenttien vaaleilla valitut edustajat tapaavat toisiaan. Euroopan parlamentin valtuuskunta on näissä edustajakokouksissa vain yksi monista.

Yleensä Euroopan parlamentin valtuuskunta on suurin edustajakokoukseen osallistuva yksittäinen valtuuskunta ja Euroopan parlamentin jäsenet muodostavat noin puolet kaikista läsnä olevista edustajista. Joissain tapauksissa Euroopan parlamentin edustajat ovat kuitenkin vähemmistönä.

Nykyään Euroopan parlamentin 44 valtuuskunnasta viisi osallistuu parlamentaarisiin edustajakokouksiin.

Parlamenttien väliset valiokunnat

Parlamenttien välisiin valiokuntiin osallistuvat Euroopan parlamentin valtuuskunnat tapaavat virkatovereitaan säännöllisissä, virallisissa kokouksissa. Useimmat parlamenttien välisistä valiokunnista ovat kahdenvälisiä: niissä on Euroopan parlamentin lisäksi edustettuna vain yksi valtuuskunta, jonka jäsenet ovat yleensä yhdestä maasta.

Parlamenttien väliset valiokunnat voivat olla tapauksen mukaan parlamentaarisia assosiaatiovaliokuntia, parlamentaarisia yhteistyövaliokuntia, parlamentaarisia sekavaliokuntia tai parlamentaarisia vakautus- ja assosiaatiovaliokuntia.

Kaikki nämä valiokunnat on perustettu EU:n ja asianomaisen kumppanin kahdenvälisellä sopimuksella. Kokouksissa noudatetaan erityistä työjärjestystä.

Euroopan parlamentissa on tätä nykyä 15 valtuuskuntaa, jotka osallistuvat 23:een parlamenttien väliseen valiokuntaan. Esimerkkeinä mainittakoon valtuuskunta EU:n ja Meksikon parlamentaarisessa sekavaliokunnassa (D-MX) ja valtuuskunta EU:n ja Ukrainan parlamentaarisessa assosiaatiovaliokunnassa (D-UA).

Muut parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat

Valtaosa valtuuskunnista "vastaa suhteista" toiseen maahan tai maiden ryhmään.

Näiden valtuuskuntien jäsenet tapaavat lakiasäätäviä kollegojaan sääntömääräisissä parlamenttien välisissä kokouksissa. Kokoustiheyteen vaikuttavat osapuolten muut sitoumukset ja aikataulut. Näille kokouksille ei ole erityisiä sääntöjä, mutta niissä on noudatettava valtuuskuntia koskevia Euroopan parlamentin yleisiä määräyksiä.

Useimmat Euroopan parlamentin valtuuskunnista - noin 25 yhteensä 44:stä - kuuluu tähän parlamenttien välisten valtuuskuntien luokkaan. Kaksi esimerkkiä ovat suhteista Japaniin vastaava valtuuskunta (D-JP) ja suhteista Kanadaan vastaava valtuuskunta (D-CA).