Veuillez remplir ce champ

Teachtaireacht fáilte ó Chathaoirleach Chomhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí

A Chomhaltaí, a chomhpháirtithe agus a chairde,

Is eiseamláir é AE de bharr a chuid luachanna agus a chuid treoirphrionsabal agus táimid aontaithe lena chéile chun cosaint a thabhairt d'ord domhanda atá síochánta, cothrom, cuimsitheach agus bunaithe ar rialacha.

Mar ionadaithe tofa, tá Feisirí PE tiomanta do ghuth shaoránaigh an AE a bheith le cloisteáil go hidirnáisiúnta, agus ár luachanna agus leasa straitéiseacha á léiriú.

Agus is trí bhíthin obair na dtoscaireachtaí a thugaimid faoi idirphlé lenár gcomhpháirtithe ó thríú tíortha, chun rathúnas comhroinnte agus síocháin a lorg dár saoránaigh, go háirithe trí neartú an Daonlathais agus urraim do Chearta an Duine.

Tá mé cinnte dearfach den ról tábhachtach atá ag an taidhleoireacht pharlaiminteach le cúnamh maidir le múnlú agus tabhairt faoi chuspóirí na mbeartas seachtrach Eorpach le comhleanúnachas agus creidiúnacht iomlán.

Ar na leathanaigh sa roinn seo, gheobhaidh tú tuilleadh eolais faoina raibh ar bun againn: ár misean, ár stair agus cuntais ar ár gcruinnithe is déanaí sa Bhruiséil agus in Strasbourg, chomh maith lenár misin sheachtracha, ár bhféilire do ghníomhaíochtaí an todhchaí agus rúin thábhachtacha ón bParlaimint sa réimse seo dár gcuid oibre.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Cathaoirleach, Comhdháil Chathaoirligh na dToscaireachtaí
9ú téarma parlaiminteach

Na chéad chruinnithe eile

An Toscaireacht chun an Chomhchoiste Pharlaimintigh idir AE agus an Tuirc


an Bhruiséal : ASP - A1E-2

Gnáthchruinniú
FÍSCHOMHDHÁIL ÁBHAIR MONTÁISE


an Bhruiséal : ASP - A1E-2

Gnáthchruinniú
TOSCAIREACHT CHUIG CRUINNIÚ CCP IDIR AE AGUS AN TUIRC


an Bhruiséal : ASP - A1E-2

Gnáthchruinniú
FÍSCHOMHDHÁIL ÁBHAIR DÉMHONTÁISE

An Toscaireacht don chaidreamh leis an Astráil agus leis an Nua-Shéalainn


an Bhruiséal : ASP - A1E-1

Gnáthchruinniú

An Toscaireacht don chaidreamh le tíortha na hÁise Theas


an Bhruiséal : ASP - A1E-2

Gnáthchruinniú

An Toscaireacht chun an Choiste um Chomhar Parlaiminteach idir AE agus Rúis


an Bhruiséal : ASP - A1E-2

Gnáthchruinniú