Please fill this field

Konferencija predsjednika izaslanstava

Konferencija predsjednika izaslanstava političko je tijelo koje u Europskom parlamentu koordinira rad 44 stalna izaslanstva.

To tijelo jamči učinkovito djelovanje izaslanstava, u koordinaciji s drugim strukturama Parlamenta. Redovne sjednice Konferencije prilika su za raspravu o problemima i izazovima koji su zajednički svim izaslanstvima.

Sastav i predsjednik

Članovi Konferencije predsjednici su 44 stalna izaslanstva Parlamenta i triju odbora koji se bave međunarodnim odnosima, tj. Odbora za vanjske poslove (AFET), Odbora za razvoj (DEVE) i Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA).

Za predsjednika Konferencije izabire se jedan od predsjednika 44 izaslanstva. Izabranom predsjedniku ili predsjednici mandat traje dvije i pol godine, odnosno polovinu petogodišnjeg zakonodavnog razdoblja Parlamenta.

Raspored

Sjednice Konferencije predsjednika izaslanstava obično se održavaju svakog utorka u tjednu kada Parlament zasjeda u Strasbourgu.

Konferencija dvaput godišnje donosi raspored sjednica izaslanstava za sljedeće šestomjesečno razdoblje, uz savjetovanje s odborima AFET, INTA i DEVE.

Pri izradi rasporeda, Konferencija predsjednika izaslanstava surađuje s usporednim političkim tijelom koje nadzire rad odbora, tj. s Konferencijom predsjednika odbora. Ta dva tijela zajednički rade na tome da se rasporedi izaslanstava i odbora nadopunjuju i da su u skladu s općim kalendarom Europskog parlamenta.

Pritom se vodi računa i o predstojećim aktivnostima čiji je cilj podupiranje demokracije i ljudskih prava izvan EU-a.

Kalendar izaslanstava odobrava Konferencija predsjednika, skupina koja uključuje predsjednika Europskog parlamenta i predsjednike klubova zastupnika.

Koordinacijska uloga

Konferencija predsjednika izaslanstava usklađuje se s drugim političkim tijelima u Europskom parlamentu ne samo kada je riječ o kalendaru, već i o nizu drugih pitanja.

Ona Konferenciji predsjednika daje preporuke o radu izaslanstava.

Predsjedništvo Europskog parlamenta, političko tijelo koje čine predsjednik i potpredsjednici Europskog parlamenta, ponekad Konferenciji predsjednika izaslanstava daje određene zadaće.

Konferencija predsjednika izaslanstava podupire najbolje prakse u radu tih različitih tijela te usvaja zajedničke pristupe i smjernice za aktivnosti izaslanstava.

Povrh toga, ona kroz svoj rad s odborima također osigurava međusobnu usklađenost odbora i izaslanstava. Time se pak jača doprinos Europskog parlamenta vanjskoj politici EU-a.

Članovi