Veuillez remplir ce champ

Konferencija predsjednika izaslanstava

Konferencija predsjednika izaslanstava političko je tijelo koje u Europskom parlamentu koordinira rad 44 stalnih izaslanstava.

To tijelo jamči da je djelovanje izaslanstava učinkovito i koordinirano s drugim strukturama Parlamenta. Njezine redovne sjednice prilika su za raspravu o problemima i izazovima zajedničkima svim izaslanstvima.

Sastav i predsjednik

Članovi Konferencije predsjednici su 44 izaslanstva te triju odbora Parlamenta koji djeluju u području međunarodnih odnosa.

Jedan od 44 predsjednika izaslanstava bira se za predsjednika Konferencije predsjednika odbora. Izabranom predsjedniku ili predsjednici mandat traje dvije i pol godine, odnosno polovinu petogodišnjeg zakonodavnog razdoblja Parlamenta.

Dužnost predsjednice Konferencije predsjednika izaslanstava trenutačno obnaša Inés Ayala Sender. Njezin mandat istječe 2019. godine, na kraju osmog saziva Parlamenta.

Inés Ayala Sender članica je Kluba zastupnika Progresivnog saveza socijalista i demokrata u Europskom parlamentu iz Španjolske i predsjednica Izaslanstva za odnose s državama Magreba i Unijom Arapskog Magreba te članica Izaslanstva u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran.

Raspored

Sjednice Konferencije predsjednika izaslanstava obično se održavaju svakog utorka u onom tjednu kada Parlament zasjeda u Strasbourgu, odnosno 12 puta godišnje.

Konferencija dvaput godišnje donosi raspored sjednica izaslanstava za sljedeće šestomjesečno razdoblje. Nacrt rasporeda sjednica podnosi se Odboru za vanjske poslove, Odboru za međunarodnu trgovinu i Odboru za razvoj. Raspored se zatim prosljeđuje Konferenciji predsjednika, tijelu Europskog parlamenta u kojem sjede predsjednik Parlamenta i predsjednici klubova zastupnika.

Konferencija predsjednika odobrava raspored sjednica izaslanstava.

Preporuke koje Konferencija predsjednika izaslanstava daje drugim političkim tijelima i koje od njih prima

Konferencija predsjednika izaslanstava ponekad Konferenciji predsjednika upućuje prijedloge u vezi s radom izaslanstava.

Konferencija predsjednika i Predsjedništvo Europskog parlamenta - još jedno političko tijelo, u čijem radu sudjeluju predsjednik i potpredsjednici Parlamenta - mogu pak određene zadaće delegirati Konferenciji predsjednika izaslanstava.

Suradnja među izaslanstvima te između izaslanstava i odbora

Donoseći zajedničke pristupe i smjernice za djelovanje izaslanstava, Konferencija predsjednika izaslanstava zagovara primjenu najboljih praksi.

Ona surađuje i s Konferencijom predsjednika odbora, političkim tijelom koje na sličan način koordinira rad odbora.

Na taj se način koordinira rad odbora i izaslanstava Parlamenta,

čime se pak osnažuje nadzor Europskog parlamenta nad vanjskim odnosima EU-a.

Okvir

Konferencija predsjednika izaslanstava opisana je u Poslovniku Europskog parlamenta.

U trenutačnoj inačici Poslovnika djelovanje Konferencije propisano je sljedećim odredbama članka 30.:

1. Konferencija predsjednika izaslanstava sastoji se od predsjednika svih stalnih međuparlamentarnih izaslanstava. Konferencija izabire svog predsjednika.

2. U odsutnosti predsjednika sjednicom Konferencije predsjeda najstariji nazočni član.

3. Konferencija predsjednika izaslanstava može Konferenciji predsjednika davati preporuke u vezi s radom izaslanstava.

4. Predsjedništvo i Konferencija predsjednika mogu Konferenciji predsjednika izaslanstava povjeriti obavljanje posebnih zadataka.