Please fill this field

Pozdravna riječ predsjednice Konferencije predsjednika izaslanstava

Poštovani zastupnici, partneri i prijatelji,

kad je riječ o vrijednostima na kojima se temelji i načelima kojima se vodi, Europska unija svjetski je uzor ujedinjen u obrani mirnog, poštenog i uključivog svjetskog poretka utemeljenog na pravilima.

Kao izabrani predstavnici građana zastupnici u Europskom parlamentu zalažu se za ostvarenje potreba građana na međunarodnoj razini, odražavajući naše vrijednosti i strateške interese.

Upravo u okviru rada izaslanstava vodimo dijalog s našim partnerima iz trećih zemalja kako bismo ostvarili blagostanje za sve strane i mir za naše građane, posebno jačanjem demokracije i poštovanja ljudskih prava.

Snažno sam uvjerena da parlamentarna diplomacija ima važnu ulogu u oblikovanju i ostvarivanju ciljeva europskih vanjskih politika s maksimalnom dosljednošću i vjerodostojnošću.

Na ovim internetskim stranicama pronaći ćete više informacijama o našim aktivnostima i zadaćama te našoj povijesti. Opisuju se sastanci u Bruxellesu, Strasbourgu i inozemstvu, a na raspolaganju je i raspored rada te sažetak relevantnih parlamentarnih rezolucija.

Iako je kriza prouzročena koronavirusom ograničila velik broj naših međuparlamentarnih susreta, i dalje pratimo stanje u državama i regijama naših partnera. Još uvijek se ne možemo sastajati sa svojim partnerima i sve dok je tako nadamo se da će ove stranice svjedočiti o važnoj ulozi delegacija u povezivanju Europskog parlamenta sa svijetom.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Predsjednica Konferencije predsjednika izaslanstava

Predstojeće sjednice

Izaslanstvo u Parlamentarnom odboru za stabilizaciju i pridruživanje EU-a i Srbije


Bruxelles : ASP - A5G-2

with MEP
12. SJEDNICA PARLAMENTARNOG ODBORA EU-A I SRBIJE ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE