A Küldöttségi Elnökök Értekezlete

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete az Európai Parlament azon politikai testülete, amely összehangolja a Parlament 44 állandó küldöttségének munkáját.

Az Értekezlet biztosítja, hogy a küldöttségek hatékonyan működjenek együtt a Parlament más struktúráival. Rendes ülései fórumot adnak a küldöttségek előtt álló közös kérdések és kihívások megvitatására.

Összetétel és elnökség

Az Értekezlet tagjai a Parlament 44 állandó küldöttségének és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó három bizottság, a Külügyi Bizottság (AFET), a Fejlesztési Bizottság (DEVE) és a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság (INTA) elnökei.

A 44 küldöttségi elnök közül választanak meg egyet az Értekezlet elnökéül, akinek megbízatása két és fél éves időtartamra, az Európai Parlament ötéves jogalkotási ciklusának felére szól.

Ülésnaptár

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete üléseit rendszerint a strasbourgi üléshét keddjén tartják.

Évente kétszer az Értekezlet megtervezi a küldöttségi ülések következő hathónapos naptárát. E folyamat során konzultálnak az AFET, az INTA és a DEVE bizottságokkal.

Az ülésnaptár kidolgozásakor az Értekezlet a bizottságok munkáját felügyelő párhuzamos politikai testülettel, a Bizottsági Elnökök Értekezletével működik együtt. Együttesen ellenőrzik, hogy a küldöttségek és a bizottságok ülésnaptárai kiegészítik-e egymást, és összhangban vannak-e az Európai Parlament általános naptárával.

A demokrácia és az emberi jogok EU-n kívüli támogatására irányuló jövőbeli tevékenységeket is figyelembe veszik.

A küldöttségek ülésnaptárának jóváhagyásáért a parlamenti Elnökök Értekezlete, az Európai Parlament elnökét és a képviselőcsoportok elnökeit magában foglaló csoport felelős.

Koordinációs szerep

Az ülésnaptár mellett számos más kérdésben is egyeztet a Küldöttségi Elnökök Értekezlete az Európai Parlament más politikai szerveivel.

Ajánlásokat nyújt be a küldöttségek munkáját illetően az Elnökök Értekezlete számára.

A Parlament Elnöksége - egy másik, az Európai Parlament elnökéből és alelnökeiből álló politikai testület - időnként felkéri a Küldöttségi Elnökök Értekezletét, hogy hajtson végre bizonyos feladatokat.

Az Értekezlet támogatja az említett különböző szervek munkájának legjobb gyakorlatait, és közös megközelítéseket és iránymutatásokat fogad el a küldöttségek tevékenységére vonatkozóan.

A bizottságokkal való együttműködés révén biztosítja továbbá, hogy a parlamenti bizottságok és küldöttségek összhangban működjenek egymással. Ez pedig erősíti az Európai Parlament hozzájárulását az EU külpolitikájához.

Képviselők