Veuillez remplir ce champ

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete az Európai Parlament azon politikai testülete, amely összehangolja a Parlament 44 állandó küldöttségének munkáját.

Az értekezlet biztosítja, hogy a küldöttségek hatékonyan működjenek együtt a Parlament más struktúráival. Rendes ülései fórumot adnak a küldöttségek közös kérdéseinek és kihívásainak megvitatására.

Összetétel és elnökség

Az értekezlet a Parlament 44 küldöttségének elnökeiből és a nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó 3 bizottság elnökéből áll.

A részt vevő 44 elnök egyikét két és fél éves időtartamra, azaz az Európai Parlament ötéves jogalkotási ciklusának felére megválasztják az értekezlet elnökének.

A küldöttségi konferencia elnöke jelenleg Inés Ayala Sender. Megbízatása a Parlament nyolcadik ciklusának végén, 2019-ben jár le.

A Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetsége képviselőcsoportjának spanyol tagja, Ayala Sender egyben a Maghreb-országokkal és az Arab Maghreb Unióval fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnöke is, továbbá tagja az Unió a Mediterrán térségért Parlamenti Közgyűlésbe delegált küldöttségnek.

Ülésrend

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete üléseit rendszerint a strasbourgi üléshét keddjén tartják. Ez azt jelenti, hogy 12 találkozó van egy évben.

Évente kétszer az értekezlet megtervezi a küldöttségi ülések következő hat hónapos naptárát. A naptár tervezetét a Külügyi, a Nemzetközi Kereskedelmi és a Fejlesztési Bizottságnak nyújtják be. Ezt követően a naptárat továbbítják az Elnökök Értekezletének, az Európai Parlament azon testületének, amely a Parlament elnökét és a képviselőcsoportok elnökeit fogja össze.

Az Elnökök Értekezlete felel a küldöttségek naptárának jóváhagyásáért.

Ajánlások más politikai szervektől és szervekhez

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete esetenként javaslatokat fogalmaz meg az Elnökök Értekezlete részére a küldöttségek munkájára vonatkozóan.

Az Elnökök Értekezlete és az Európai Parlament Elnöksége - a Parlament elnökéből és alelnökeiből álló politikai testület - konkrét feladatokat ruházhat át a Küldöttségi Elnökök Értekezletére.

A küldöttségek közötti, valamint a küldöttségek és a bizottságok közötti együttműködés

A küldöttségek tevékenységével kapcsolatos egységes megközelítés és iránymutatások elfogadásával a Küldöttségi Elnökök Értekezlete a bevált gyakorlatokat kívánja előmozdítani.

Együttműködik továbbá a Bizottsági Elnökök Értekezletével, a bizottságok munkáját koordináló párhuzamos politikai testülettel

Ily módon a Parlament bizottságai és küldöttségei össze tudják hangolni tevékenységeiket.

Ez pedig megerősíti az uniós külkapcsolatok Európai Parlament általi ellenőrzését.

Keret

A Küldöttségi Elnökök Értekezletével a Parlament eljárási szabályzata foglalkozik.

A szabályzat jelenlegi változatában a 30. cikk a következő négy pontot írja elő az értekezlet számára:

1. A Küldöttségi Elnökök Értekezlete az összes állandó parlamentközi küldöttség elnökéből áll, és elnökét maga választja meg.

2. Az elnök távollétében a legidősebb jelen levő képviselő látja el az értekezlet elnöki tisztét.

3. A Küldöttségi Elnökök Értekezlete ajánlásokat tehet az Elnökök Értekezletének a küldöttségek munkájára vonatkozóan.

4. Az Elnökség és az Elnökök Értekezlete egyes feladatok végrehajtásával megbízhatja a Küldöttségi Elnökök Értekezletét.