A küldöttségek típusai

Az Európai Parlament egyes küldöttségei más és más ország, régió és szervezet parlamenti képviselőihez jutnak el. De az, hogy ez hogyan és hol történik, a küldöttség típusától függ.

Parlamenti Közgyűlések

A küldöttségek egy csoportja „parlamenti közgyűléseken" - rendszeres, hivatalos találkozókon - vesz részt, amelyek több parlament megválasztott képviselőit fogják össze. Az Európai Parlament küldöttsége csak egyike az ilyen közgyűléseken részt vevő küldöttségeknek.

A legtöbb esetben az Európai Parlament küldöttsége a legnagyobb küldöttség a közgyűlésen, ahol az EP-képviselők száma a küldöttek teljes létszámának kb. felét teszi ki. Néhány esetben az Európai Parlament képviselői a küldöttek teljes számához képest kisebbségben vannak.

Jelenleg az Európai Parlament 44 küldöttsége közül 5 vesz részt parlamenti közgyűlésekben.

Parlamentközi bizottságok

Az Európai Parlament parlamentközi bizottságokba delegált küldöttségei rendszeres, hivatalos találkozókon találkoznak partnereikkel. A parlamentközi bizottságok többsége kétoldalú: az Európai Parlamentet és egy - általában egyetlen - másik ország küldöttségét foglalják magukban.

A parlamentközi bizottságokat egy sor szemponttól függően nevezhetik „parlamenti társulási bizottságoknak", „parlamenti együttműködési bizottságoknak", „parlamenti vegyes bizottságoknak" vagy „stabilizációs és társulási parlamenti bizottságoknak".

Ezeket a bizottságokat az EU és a partner közötti kétoldalú megállapodásokkal hozzák létre. Az ülések szigorú „eljárási szabályokat" követnek.

Az Európai Parlamentnek jelenleg 15 küldöttsége van, amelyek 23 parlamenti bizottságban vesznek részt. Példa erre az EU-Mexikó parlamenti vegyes bizottságba delegált küldöttség (D-MX) és az EU-Ukrajna Parlamenti Társulási Bizottságba delegált küldöttség (D-UA).

Egyéb parlamentközi küldöttségek

A küldöttségek legnagyobb csoportja egy másik országgal, vagy néha országcsoporttal való „kapcsolattartásra" összpontosít.

Ezek a küldöttségek rendes „parlamentközi találkozókon" találkoznak jogalkotó partnereikkel. A találkozók gyakorisága a két partner menetrendje és elérhetősége szerint változhat. Ezek az ülések nem rendelkeznek saját szabályokkal, bár továbbra is betartják az Európai Parlament által létrehozott küldöttségek általános rendelkezéseit.

Az Európai Parlament küldöttségeinek többsége - 44-ből mintegy 25 - a parlamentközi küldöttségek eme kategóriájába tartozik. Két példa erre a Japánnal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség (D-JP) és a Kanadával fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség (D-CA).