Kezdőlap

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete, az Európai Parlament azon politikai szerve, amely a parlamentközi küldöttségek, valamint a parlamenti vegyes bizottságokba delegált küldöttségek megfelelő működésével kapcsolatos valamennyi kérdés rendszeres vizsgálatát látja el.

A Küldöttségi Elnökök Értekezletének hatásköre

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete ajánlásokat tehet az Elnökök Értekezlete számára a küldöttségek munkája tárgyában.
A Küldöttségi Elnökök Értekezlete dolgozza ki a parlamentközi találkozókra, valamint a parlamenti vegyes bizottságok üléseire vonatkozó éves naptári ütemterv tervezetét.
Az Elnökség és az Elnökök Értekezlete bizonyos feladatait átruházhatja a Küldöttségi Elnökök Értekezletére.

A Küldöttségi Elnökök Értekezletének tagjai

A Küldöttségi Elnökök Értekezlete az összes állandó parlamentközi küldöttség elnökéből áll és saját elnököt választ.

Képviselők