Delegacijų tipai

Visos Europos Parlamento delegacijos palaiko ryšius su kitų šalių ir regionų parlamentų bei organizacijų nariais, tačiau tai, kaip ir kur vyksta jų susitikimai, priklauso nuo delegacijos tipo.

Parlamentinės asamblėjos

Vienos delegacijos dalyvauja parlamentinių asamblėjų veikloje. Pastarosios yra reguliariai rengiami oficialūs susitikimai, telkiantys išrinktus keleto parlamentų atstovus. Europos Parlamento delegacija yra tik viena iš kelių, dalyvaujančių tokios asamblėjos susitikime.

Dažniausiai Europos Parlamento delegacija asamblėjoje būna didžiausia: Parlamento narių skaičius sudaro maždaug pusę visų delegatų. Tik kai kada Europos Parlamento atstovai sudaro visų delegatų mažumą.

Šiuo metu parlamentinių asamblėjų veikloje dalyvauja 5 iš 44 Europos Parlamento delegacijų.

Tarpparlamentiniai komitetai

Europos Parlamento delegacijos tarpparlamentiniuose komitetuose per reguliariai rengiamus oficialius posėdžius susitinka su kolegomis iš kitų parlamentų. Dauguma šių tarpparlamentinių komitetų yra dvišaliai: juose dalyvauja Europos Parlamentas ir kita paprastai vienos šalies delegacija.

Priklausomai nuo įvairių veiksnių, tarpparlamentiniai komitetai gali būti vadinami parlamentiniais asociacijos komitetais, parlamentinio bendradarbiavimo komitetais, jungtiniais parlamentiniais komitetais arba stabilizacijos ir asociacijos parlamentiniais komitetais.

Visi šie komitetai įsteigiami dvišaliais ES ir šalies partnerės susitarimais. Susitikimai vyksta laikantis griežtų darbo tvarkos taisyklių.

Šiuo metu Europos Parlamentas turi 15 delegacijų, kurios dalyvauja 23 parlamentinių komitetų veikloje, tarp jų, pavyzdžiui, Delegacija ES ir Meksikos jungtiniame parlamentiniame komitete (D-MX) bei Delegacija ES ir Ukrainos parlamentiniame asociacijos komitete (D-UA).

Kitos tarpparlamentinės delegacijos

Dauguma delegacijų didžiausia dėmesį skiria ryšiams su kita šalimi, o kartais - ir su šalių grupe.

Šios delegacijos su kolegomis parlamentarais susitinka per įprastus tarpparlamentinius susitikimus. Pastarųjų dažnumas gali skirtis priklauso nuo abiejų partnerių tvarkaraščio ir užimtumo. Šiems susitikimams atskiros taisyklės netaikomos, tiesa, turi būti laikomasi Europos Parlamento patvirtintų bendrųjų nuostatų dėl delegacijų veiklos.

Šiai tarpparlamentinių delegacijų kategorijai priskiriama dauguma Europos Parlamento delegacijų: apie 25 iš visų 44. Tokios delegacijos būtų, pavyzdžiui, Delegacija ryšiams su Japonija (D-JP) ir Delegacija ryšiams su Kanada (D-CA).