Veuillez remplir ce champ

Delegacijų pirmininkų sueigos pirmininkės sveikinimo žodis

Gerbiami Parlamento nariai, partneriai, bičiuliai,

ES visame pasaulyje garsėjant savo vertybėmis ir pagrindiniais principais, esame pasiryžę vieningai ginti pasaulinę tvarką, pagrįstą taika, teisingumu, įtraukumu ir taisyklėmis.

EP nariai, išrinkti atstovais, yra įsipareigoję daryti viską, kad tarptautinėje arenoje būtų išgirstas ES piliečių balsas ir atlieptos mūsų vertybės bei strateginiai interesai.

Būtent delegacijų darbo pagrindu - pirmiausia stiprindami demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms - siekiame dialogo su savo partneriais trečiosiose šalyse, kad mūsų piliečiai kartu galėtų džiaugtis gerove ir taika.

Neturiu nė menkiausios abejonės, kad parlamentinė diplomatija atlieka svarbų vaidmenį padedant apibrėžti Europos išorės politikos tikslus ir jų siekti kuo nuoseklesnėmis ir patikimesnėmis priemonėmis.

Šio skyriaus puslapiuose rasite ir daugiau informacijos apie mūsų veiklą: mūsų tikslus, istoriją ir pastarojo meto posėdžių Briuselyje bei Strasbūre ataskaitas, taip pat apie mūsų komandiruotes į užsienį, būsimos veiklos tvarkaraštį ir svarbias Parlamento rezoliucijas, susijusias su šia mūsų darbo sritimi.

Delegacijų pirmininkų sueigos pirmininkė
Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
9-oji Europos Parlamento kadencija

Tolimesni posėdžiai

Delegacija ES ir Turkijos jungtiniame parlamentiniame komitete


Briuselis : ASP - A1E-2

Eilinis posėdis
VAIZDO KONFERENCIJOS ĮRANGOS MONTAVIMAS


Briuselis : ASP - A1E-2

Eilinis posėdis
ES IR TURKIJOS PARLAMENTINIO BENDRADARBIAVIMO KOMITETO SUSITIKIMO DELEGACIJA


Briuselis : ASP - A1E-2

Eilinis posėdis
VAIZDO KONFERENCIJOS ĮRANGOS IŠMONTAVIMAS

Delegacija ryšiams su Australija ir Naująja Zelandija


Briuselis : ASP - A1E-1

Eilinis posėdis

Delegacija ryšiams su Pietų Azijos šalimis


Briuselis : ASP - A1E-2

Eilinis posėdis

Delegacija ES ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komitete


Briuselis : ASP - A1E-2

Eilinis posėdis