Delegāciju veidi

Visas Eiropas Parlamenta delegācijas tiekas ar parlamentāriešiem citās valstīs, reģionos un organizācijās. Taču tas, kā un kur tās tiekas, ir atkarīgs no konkrētās delegācijas veida.

Parlamentārās asamblejas

Atsevišķa delegāciju grupa piedalās parlamentārajās asamblejās -- regulārās, oficiālās sanāksmēs, kurās tiekas ievēlētie pārstāvji no vairākiem parlamentiem. Eiropas Parlamenta delegācija ir viena no vairākām delegācijām, kas piedalās šādās asamblejās.

Parasti Eiropas Parlamenta delegācija ir vislielākā atsevišķā šādas asamblejas delegācija, un EP deputāti veido apmēram pusi no visiem delegātiem. Reizēm Eiropas Parlamenta pārstāvji ir mazākumā, salīdzinot ar kopējo delegātu skaitu.

Pašlaik 5 no 44 Eiropas Parlamenta delegācijām piedalās parlamentārajās asamblejās.

Starpparlamentārās komitejas

Eiropas Parlamenta delegācijas starpparlamentārajās komitejās ar saviem kolēģiem tiekas regulārās, oficiālās sanāksmēs. Lielākā daļā no šīm starpparlamentārajām komitejām ir divpusējas: tajās darbojas Eiropas Parlaments un vēl viena delegācija, parasti no vienas valsts.

Starpparlamentārās komitejas atkarībā no vairākiem faktoriem var tikt dēvētas kā "parlamentārās asociācijas komitejas", "parlamentārās sadarbības komitejas", "apvienotās parlamentārās komitejas" vai "stabilizācijas un asociācijas parlamentārās komitejas".

Visas šīs komitejas ir izveidotas ar ES un partneru divpusējiem nolīgumiem. Sanāksmju norisi nosaka stingrs reglaments.

Eiropas Parlamentā pašlaik ir 15 delegācijas, kas piedalās 23 parlamentārajās komitejās. Kā piemērus var minēt Delegāciju ES un Meksikas Apvienotajā parlamentārajā komitejā (D-MX) un Delegāciju ES un Ukrainas parlamentārās asociācijas komitejā (D-UA).

Pārējās parlamentu sadarbības delegācijas

Lielākā delegāciju grupa nodarbojas ar attiecību veidošanu ar kādu citu valsti vai arī ar valstu grupu.

Šīs delegācijas ar saviem kolēģiem likumdevējiem tiekas kārtējās parlamentu sadarbības sanāksmēs. Tas, cik bieži šīs sanāksmes notiek, ir atkarīgs no abu attiecīgo partneru pasākumu grafika un pieejamības. Šīm sanāksmēm nav speciālu noteikumu, tomēr to norisē ievēro vispārējos noteikumus, kas attiecas uz Eiropas Parlamenta delegācijām.

Lielākā daļa Eiropas Parlamenta delegāciju -- apmēram 25 no kopumā 44 delegācijām -- ietilpst šajā parlamentu sadarbības delegāciju kategorijā. Kā divus piemērus var minēt Delegāciju attiecībām ar Japānu (D-JP) un Delegācija attiecībām ar Kanādu (D-CA).