Delegāciju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājas ievadvārdi

Godātie deputāti, partneri un draugi!

Eiropas Savienības vērtības un pamatprincipi pasaulē ir plaši pazīstami. Mēs esam vienoti miermīlīgas, taisnīgas, iekļaujošas un uz noteikumiem balstītas pasaules kārtības aizsardzībā.

Eiropas Parlamenta deputāti kā iedzīvotāju ievēlēti pārstāvji ir apņēmušies paust ES iedzīvotāju viedokli starptautiskā līmenī, atspoguļojot mūsu vērtības un stratēģiskās intereses.

Tieši darbojoties delegācijās, mēs veidojam dialogu ar partneriem no trešām valstīm, cenšamies rast kopīgu labklājību un mieru mūsu iedzīvotājiem, jo īpaši stiprinot demokrātiju un cilvēktiesību ievērošanu.

Esmu pilnībā pārliecināta par parlamentārās diplomātijas lielo nozīmi Eiropas ārpolitikas mērķu veidošanā un sasniegšanā, nodrošinot maksimālu saskaņotību un ticamību.

Kopā ar Delegāciju priekšsēdētāju konferences sekretariātu mēs izstrādāsim šīs vietnes lapas tā, lai tās kļūtu par vēl noderīgāku instrumentu un piedāvātu vairāk informācijas par mūsu darbību, misiju un sanāksmēm gan Briselē un Strasbūrā, gan ārvalstīs. Mēs nodrošināsim arī saites uz attiecīgajām Parlamenta rezolūcijām un citiem pamatdokumentiem par EP ārējo dimensiju.

Pat šajā sarežģītajā laikā, kad koronavīrusa krīze ir ierobežojusi daudzas parlamentu tikšanās, mēs turpinām sadarboties ar partneriem visā pasaulē, jo apzināmies, ka globālo pandēmiju var pārvarēt tikai ar multilaterālismu un starptautisko sadarbību. Ceram, ka šajās lapās pieejamā informācija apliecinās delegāciju nozīmīgo lomu, ko tās uzņemas, nodrošinot Eiropas Parlamenta saikni ar pasauli.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Delegāciju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētāja
Parlamenta 9. sasaukums

Nākamās sanāksmes

Delegācija attiecībām ar Amerikas Savienotajām Valstīm


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme
REMOTE participation

Delegācija attiecībām ar Panāfrikas parlamentu


Brisele : JAN - 6Q1

Kārtējā sanāksme
Remote meeting

Delegācija attiecībām ar Irānu


Brisele : ASP - A1G-3

Kārtējā sanāksme
REMOTE ACCESS

Delegācija ĀKK un ES apvienotajā parlamentārajā asamblejā


Brisele : JAN - 4Q2

Kārtējā sanāksme
Remote Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA