Welkomstbericht van de voorzitter van de Conferentie van delegatievoorzitters

Beste leden, partners en vrienden,

De waarden waar de EU voor staat verdienen navolging in de rest van de wereld. Samen zetten we ons in voor een wereldorde die gericht is op vrede en de rechtsstaat en die alle wereldburgers in hun waarde laat.

Als leden van het Europees Parlement zijn wij de verkozen vertegenwoordigers van de inwoners van de lidstaten. We zijn dan ook vastbesloten om de stem van de EU-burgers internationaal te laten horen. Daarbij willen we niet alleen onze waarden uitdragen, maar ook onze strategische belangen in het oog houden.

De delegaties van het Europees Parlement hebben als doel om overleg te voeren met onze partners uit derde landen over het bereiken van welvaart en vrede voor onze burgers, in het bijzonder door de democratie te versterken en de rechten van de mens te eerbiedigen.

Ik ben ervan overtuigd dat de parlementaire diplomatie een uiterst belangrijke rol speelt bij het Europese externe beleid, en kan bijdragen aan de duidelijkheid en geloofwaardigheid van dit beleid.

Op deze pagina's vindt u nadere informatie over onze activiteiten, missie en geschiedenis. Van onze vergaderingen in Brussel, Straatsburg en buiten de EU kunt u hier een beschrijving lezen. Verder vindt u op deze website een kalender van onze activiteiten en een samenvatting van parlementaire resoluties die verband houden met ons werk.

Hoewel veel van onze interparlementaire bijeenkomsten zijn ingeperkt vanwege de coronacrisis, blijven we de situatie in onze partnerlanden en -regio's op de voet volgen. Wij kijken ernaar uit onze partners weer te kunnen ontmoeten. In afwachting daarvan komt u op deze website meer te weten over de belangrijke rol die delegaties spelen om het Europees Parlement te verbinden met de wereld.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Voorzitter van de Conferentie van delegatievoorzitters

Volgende vergaderingen

Delegatie voor de betrekkingen met Israël


Brussels : JAN - 6Q1

met EP-lid
44th Interparliamentary Meeting EP-Knesset

Delegatie voor de betrekkingen met Israël


null

met EP-lid
44th Interparliamentary Meeting EP-Knesset Knesset

Delegatie voor de betrekkingen met de landen van de Andesgemeenschap


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinary meeting

Delegatie in het Parlementair Associatiecomité EU-Oekraïne


Brussels : JAN - 6Q2

Ordinary meeting
Remote meeting (interactio)-11th EU-Ukraine Parliamentary Association Committee meeting