Welkomstbericht van de voorzitter van de Conferentie van delegatievoorzitters

Beste leden, partners en vrienden,

De EU is een mondiale referentie vanwege haar waarden en leidende beginselen. We zetten ons samen in om een vreedzame, eerlijke, inclusieve en op regels gebaseerde wereldorde te verdedigen.

Als verkozen vertegenwoordigers zijn de EP-leden vastbesloten om de stem van de EU burgers internationaal te laten horen, en zo onze waarden en strategische belangen te weerspiegelen.

Via het werk van de delegaties zetten we de dialoog voort met onze partners uit derde landen om gedeelde welvaart en vrede na te streven voor onze burgers, voornamelijk door de versterking van de democratie en de eerbiediging van de rechten van de mens.

Ik ben volledig overtuigd van de belangrijke rol van de parlementaire diplomatie om de doelstellingen van het Europese externe beleid met de grootst mogelijke samenhang en geloofwaardigheid na te streven en te helpen vormgeven.

Op deze pagina's vindt u nadere informatie over onze activiteiten, missie en geschiedenis. Van onze vergaderingen in Brussel, Straatsburg en buiten de EU kunt u hier een beschrijving lezen. Verder vindt u op deze website een kalender van onze activiteiten en een samenvatting van parlementaire resoluties die verband houden met ons werk.

Hoewel veel van onze interparlementaire bijeenkomsten zijn ingeperkt vanwege de coronacrisis, blijven we de situatie in onze partnerlanden en -regio's op de voet volgen. Wij kijken ernaar uit onze partners weer te kunnen ontmoeten. In afwachting daarvan komt u op deze website meer te weten over de belangrijke rol die delegaties spelen om het Europees Parlement te verbinden met de wereld.

Inmaculada RODRÍGUEZ-PIÑERO
Voorzitter van de Conferentie van delegatievoorzitters
Negende zittingsperiode

Volgende vergaderingen

Delegatie voor de betrekkingen met de Verenigde Staten


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinary meeting
REMOTE participation

Delegatie voor de betrekkingen met het Pan-Afrikaanse Parlement


Brussels : JAN - 6Q1

Ordinary meeting
Remote meeting

Delegatie voor de betrekkingen met Iran


Brussels : ASP - A1G-3

Ordinary meeting
REMOTE ACCESS

Delegatie in de Paritaire Parlementaire Vergadering ACS-EU


Brussels : JAN - 4Q2

Ordinary meeting
Remote Meeting of the Delegation to the ACP-EU JPA