Konferencja Przewodniczących Delegacji

Konferencja Przewodniczących Delegacji (KPD) jest organem politycznym Parlamentu Europejskiego koordynującym prace 44 delegacji stałych.

KPD dba o to, by delegacje działały skutecznie i w koordynacji z innymi strukturami Parlamentu. Jej regularne posiedzenia stanowią platformę do dyskusji o kwestiach i wyzwaniach wspólnych dla wszystkich delegacji.

Skład i przewodnictwo

Członkowie Konferencji są przewodniczącymi 44 stałych delegacji Parlamentu oraz 3 komisji zajmujących się stosunkami międzynarodowymi: Komisji Spraw Zagranicznych (AFET), Komisji Rozwoju (DEVE) i Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA).

Jeden z 44 przewodniczących delegacji zostaje wybrany na przewodniczącego Konferencji. Piastuje on to stanowisko przez dwa i pół roku - połowę pięcioletniej kadencji Parlamentu Europejskiego.

Sporządzanie harmonogramu

Posiedzenia Konferencji Przewodniczących Delegacji z reguły odbywają się we wtorki podczas sesji w Strasburgu.

Dwa razy w roku KPD planuje posiedzenia delegacji na kolejne sześć miesięcy. W trakcie tego procesu przeprowadzane są konsultacje z komisjami AFET, INTA i DEVE.

Przy opracowywaniu harmonogramu KPD współpracuje z Konferencją Przewodniczących Komisji - analogicznym organem, który nadzoruje prace komisji. Wspólnie weryfikują, czy harmonogramy delegacji i komisji wzajemnie się uzupełniają i czy są one zgodne z ogólnym kalendarzem Parlamentu Europejskiego.

Uwzględniane są również przyszłe działania mające na celu wspieranie demokracji i praw człowieka poza UE.

Konferencja Przewodniczących Parlamentu - grupa obejmująca przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i przewodniczących grup politycznych - jest odpowiedzialna za zatwierdzanie kalendarza delegacji.

Rola koordynująca

Konferencja Przewodniczących Delegacji koordynuje, oprócz kalendarza, szereg kwestii z innymi organami politycznymi Parlamentu Europejskiego.

Wydaje zalecenia dla Konferencji Przewodniczących dotyczące prac delegacji.

Prezydium Parlamentu - inny organ polityczny, w skład którego wchodzą przewodniczący i wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego - zwraca się czasami do KPD o wykonanie pewnych zadań.

KPD zachęca do stosowania najlepszych praktyk w pracach tych różnych organów i przyjmuje w tym celu wspólne podejście i wytyczne dotyczące działalności delegacji.

Dzięki współpracy z komisjami dopilnowuje, by prace komisji i delegacji Parlamentu były skoordynowane. To z kolei wzmacnia wkład Parlamentu Europejskiego w politykę zagraniczną UE.

Członkowie