Conferinţa preşedinţilor de delegaţie

Conferința președinților de delegație (CDC) este organul politic din Parlamentul European care asigură coordonarea lucrărilor celor 44 de delegații permanente.

CDC asigură că delegațiile funcționează în mod eficient și în coordonare cu alte structuri ale Parlamentului. Reuniunile sale regulate oferă un forum pentru a discuta probleme și provocări comune tuturor delegațiilor.

Componență și președinție

Membrii Conferinței sunt președinții celor 44 de delegații permanente ale Parlamentului și ai celor 3 comisii care lucrează în domeniul relațiilor internaționale, Comisia pentru afaceri externe (AFET), Comisia pentru dezvoltare (DEVE) și Comisia pentru comerț internațional (INTA).

Unul dintre cei 44 de președinți de delegații este ales președinte al Conferinței. El sau ea deține funcția pentru o perioadă de doi ani și jumătate, sau jumătate din mandatul legislativ de cinci ani al Parlamentului European.

Planificarea

Reuniunile Conferinței președinților de delegație se desfășoară de obicei în zilele de marți din săptămânile de sesiune de la Strasbourg.

De două ori pe an, CDC planifică calendarul pe următoarele șase luni al reuniunilor delegațiilor. Comisiile AFET, INTA și DEVE sunt consultate în cursul acestui proces.

La elaborarea programului, CDC colaborează cu un organism politic paralel care supraveghează activitatea comisiilor, Conferința președinților de comisie. Ele verifică împreună dacă programele delegațiilor și ale comisiilor sunt complementare și dacă sunt în conformitate cu calendarul general al Parlamentului European.

Activitățile viitoare menite să sprijine democrația și drepturile omului în afara UE sunt, de asemenea, luate în considerare.

Conferința președinților din cadrul Parlamentului, un grup care include Președintele Parlamentului European și președinții grupurilor politice, are responsabilitatea de a aproba calendarul delegațiilor.

Rol de coordonare

Pe lângă calendar, Conferința președinților de delegație coordonează împreună cu alte organe politice ale Parlamentului European o serie de aspecte.

Ea transmite Conferinței președinților recomandări cu privire la activitatea delegațiilor.

Biroul Parlamentului - un alt organism politic, format din Președintele și vicepreședinții Parlamentului European - solicită uneori ca CDC să îndeplinească anumite sarcini.

CDC susține cele mai bune practici în activitatea acestor organisme diferite și adoptă abordări și orientări comune pentru activitățile delegațiilor.

De asemenea, prin colaborarea cu comisiile, asigură în continuare alinierea comisiilor și delegațiilor Parlamentului. La rândul său, acest lucru consolidează contribuția Parlamentului European la politica externă a UE.

Membri