Tipuri de delegații

Toate delegațiile Parlamentului European intră în contact cu deputați din alte țări, regiuni și organizații. Însă modalitățile și locul reuniunilor depind de tipul de delegație.

Adunări parlamentare

Un grup de delegații participă la „adunări parlamentare", reuniuni oficiale, periodice, care reunesc reprezentanți aleși din mai multe parlamente. Delegația Parlamentului European este doar una dintre delegațiile participante la aceste adunări.

În cele mai multe cazuri, delegația Parlamentului European este cea mai numeroasă delegație la reuniune, numărul său de deputați (deputați în Parlamentul European) reprezentând aproximativ jumătate din numărul total de delegați. În câteva cazuri, reprezentanții Parlamentului European constituie o minoritate din numărul total de delegați.

În prezent, cinci din cele 44 de delegații ale Parlamentului European participă la adunările parlamentare.

Comisiile interparlamentare

Delegațiile Parlamentului European la „comisiile" interparlamentare se întâlnesc cu omologii lor în reuniuni oficiale periodice. Majoritatea acestor comisii interparlamentare sunt bilaterale: acestea implică Parlamentul European și o altă delegație, de regulă dintr-o singură țară.

Comisiile interparlamentare pot fi numite „Comisii parlamentare de asociere", „Comisii parlamentare de cooperare", „Comisii parlamentare mixte" sau „Comisii parlamentare de stabilizare și asociere", în funcție de o serie de factori.

Toate aceste comisii au fost create prin acorduri bilaterale încheiate între UE și partenerii săi. Reuniunile se desfășoară în conformitate cu un „regulament de procedură" strict.

Parlamentul European are, în prezent, 15 delegații care participă la 23 de comisii parlamentare. Printre exemple se numără Delegația la Comisia parlamentară mixtă UE-Mexic (D-MX) și Delegația la Comisia parlamentară de asociere UE-Ucraina (D-UA).

Alte delegații interparlamentare

Cel mai mare grup de delegații se concentrează asupra „relațiilor cu" o altă țară, sau câteodată cu un grup de țări.

Aceste delegații se întâlnesc cu omologii lor în „reuniuni interparlamentare" ordinare. Frecvența acestor reuniuni poate varia în funcție de programul și de disponibilitatea celor doi parteneri. Aceste reuniuni nu dispun de propriul regulament, ci aplică „dispozițiile" generale pentru delegații ale Parlamentului European.

Cea mai mare parte a delegațiilor Parlamentului European - aproximativ 25 din 44 în total - intră în această categorie a delegațiilor interparlamentare. Două exemple în acest sens sunt Delegația pentru relațiile cu Japonia (D-JP) și Delegația pentru relațiile cu Canada (D-CA).